Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Honorowi i zasłużeni

Honorowi i zasłużeni

0

Święto Niepodległości stało się okazją do wręczenia tytułów Honorowych Obywateli i zasłużonych dla gminy Świdnica. Samorząd wyróżnił w sumie osiem osób.

Zdjęcie UG Świdnica

 Tytułem HONOROWY OBYWATEL GMINY ŚWIDNICA wyróżnieni zostali:

Zygmunt Worsa – uchwała nr XXXIV/238/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

Starosta Świdnicki, mieszkaniec Kalna. Od kilku lat aktywnie współpracuje z gminą Świdnica. Dąży do wspólnego działania w kierunku zwiększenia potencjału i skuteczności promocji na rzecz lokalnej polityki rozwoju. Realizacja tych zadań oraz przychylność starosty, pozwoliły wyznaczyć kierunki rozwoju kulturalnego i pozyskać partnerów do współpracy zagranicznej. Za przyczyną Pana Zygmunta Worsy są też realizowane projekty oświatowe w ramach współpracy transgranicznej (Czechy), które cieszą się wielkim zadowoleniem uczniów. Wspomaga też działania na rzecz rozwoju gminnej infrastruktury drogowej, sportu i turystyki.  Realizacja budowy łącznika do autostrady A-4 wpłynęła na zmniejszenie ruchu kołowego na gminnych drogach, zwiększyło komfort dotarcia do stolicy Dolnego Śląska- Wrocławia oraz poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców.  To dzięki odpowiednim decyzjom starosty systematycznie budowane są w gminie chodniki, co poprawia estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Aktywnie propaguje sport, wspomaga realizację bezpieczeństwa publicznego.  Włącza też gminę w promowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w targach zdrowej żywności (badania profilaktyczne, uczestnictwo Kół Gospodyń Wiejskich). Na uwagę zasługuje współpraca w kierunku zakładania stowarzyszeń i realizacji wspólnych projektów.

Paweł Czyszczoń – uchwała nr XXXIV/239/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Od kilku lat współpracuje z gminą Świdnica w realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki którym gmina pozyskała unijne środki finansowe na remont świetlic, placów zabaw, boisk sportowych. Dzięki wsparciu i pomocy merytorycznej Pana Pawła Czyszczonia, świetlice w Pogorzale, Pszennie, Lutomi Górnej, Grodziszczu, Mokrzeszowie, Bystrzycy Górnej, boisko w Bystrzycy, place zabaw oraz nowo wybudowana świetlica w Stachowicach stały się wizytówką kulturalną i sportową gminy. Swoją fachową wiedzą i umiejętnościami zawodowymi wspiera systematycznie realizację programów PROW w gminie.

Jan Dzięcielski  – uchwała nr XXXIV/240/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica, mieszkaniec Świdnicy. Aktywnie współpracuje z gminą Świdnica, inwestuje w obszary leśne gminy. Jego działania przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy, szczególnie na terenach leśnych  (Witoszów, Bystrzyca Górna). Współdziała z ochotniczymi strażami pożarniczymi w zakresie doskonalenia zawodowego oraz placówkami oświatowymi w formie doradztwa, pomocy i szkoleń. Udostępnia placówkom oświatowym pomieszczenia Stacji Edukacyjno-Ekologicznej, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę ekologiczną, przyrodniczo-leśniczą. Współpracuje też w zakresie organizowania konkursów. Koordynuje te działania, udziela doradztwa oraz przekazuje materiały promocyjno-edukacyjne szkołom.

W dotychczasowej historii gminy Świdnica, tytuł Honorowy Obywatel Gminy Świdnica przyznano 13 razy. Po praz pierwszy w 1998 r. dla ówczesnego Kanclerza Niemiec, zasłużonego dla Pojednania Europejskiego Helmuta Kohla. W gronie Honorowych Obywateli Gminy Świdnica znajdują się m.in. Tadeusz Mazowiecki, były premier RP, Śp. Freya von Moltke, Śp. Ks. Prałat Bolesław Kałuża, Anna Bogusławska, Jerzy Ignaszak,Maria Skiślewicz, Hanna Raszkiewicz.

Tytułem ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA wyróżnieni zostali:

Beata Szyszka – uchwała nr XXXIV/241/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

Mieszkanka Bystrzycy Górnej od 1969 roku, sołtys Sołectwa Bystrzyca Górna, od lipca 2007 roku, Prezes Stowarzyszenia ” Trzy Sosny”, członek zespołu „Bystrzanie”. Od kilku lat aktywnie i twórczo organizuje działania kulturalne, sportowe i gospodarcze w Sołectwie Bystrzyca Górna, czego dowodem jest trzykrotny udział w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu:

2010 rok – udział w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska” – III miejsce

2011 rok – udział w konkursie „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi” – II miejsce

2012 rok – udział w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”-wyróżnienie, nagroda specjalna Moderatora Odnowy Wsi

Przygotowania do tych konkursów pozwoliły Pani Sołtys włączyć do pracy dzieci, młodzież, osoby starsze. Prawidłowo dysponuje środkami finansowymi Funduszu Sołeckiego, dzięki którym wieś staje się piękniejsza, a mieszkańcom żyje się wygodniej. Umiejętnie współpracuje ze sportowcami, zespołem ” Bystrzyca” i „Bystrzanie”, Radą Sołecką, strażakami, młodzieżą, dziećmi, seniorami, czego dowodem są liczne uroczystości i imprezy środowiskowe wspólnie organizowane. W dowód uznania za całokształ pracy w Sołectwie w 2011 roku została nominowana przez władze gminy na „Sołtysa Roku 2011”. Pani Beata Szyszka wypracowała odpowiednie formy i metody pracy z mieszkańcami, a swoim zaangażowaniem rozwija aktywność społeczną mieszkańców.  W ostatnich latach podjęła wiele prac w środowisku, które pozwoliły zachować lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne (urządzenie skweru pokoleniowego, drzewa genealogicznego).

Organizuje cykliczne imprezy środowiskowe (pożegnanie lata, Mikołajki, Baby wielkanocne, ” Kulinarne wariacje”), które cieszą się dużym uznaniem władz gminy oraz zadowoleniem i licznym udziałem mieszkańców Bystrzycy i okolic).

Przewodniczenie Stowarzyszeniem pozwoliło Pani Beacie Szyszce jeszcze aktywniej włączyć mieszkańców w działania na rzecz środowiska. Działania Pani Beaty Szyszki cieszą się uznaniem mieszkańców Sołectwa oraz spotykają się z ich chęcią do dalszego rozwoju i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Grażyna Walczak –  uchwała nr XXXIV/242/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

 Zastępca Dyrektora PUP d/s Aktywnej Polityki Rynku Pracy, mieszkanka Komorowa od sierpnia 2008 roku. Od kilku lat współpracuje z gminą w zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji robót publicznych, staży oraz innych form zatrudnienia. Na bieżąco informuje o realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, łagodzenia skutków bezrobocia, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, w których uczestniczą  mieszkańcy gminy. Działania te przyczyniają się do ograniczania bezrobocia na terenie gminy Świdnica. Stara się także udzielać pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy z terenu gminy. Uczestniczy w życiu sołectwa poprzez aktywny udział w festynach rodzinnych, uroczystościach i imprezach środowiskowych. Chętnie służy radą i pomocą w ich organizacji.

Bronisław Dratwa – uchwała nr XXXIV/243/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

Sołtys wsi Burkatów od 2007 roku, mieszkaniec Gminy Świdnica od urodzenia. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi, jest organizatorem wielu przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych. Troszczy się o estetykę i poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa Burkatów. Prawidłowo dysponuje finansami Funduszu Sołeckiego oraz odpowiednio współpracuje z Radą Sołecką i mieszkańcami Sołectwa. W 2012 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Dożynek Gminnych, a jego działania zdobyły uznanie władz gminnych i społeczeństwa. Jest współorganizatorem festynów i imprez środowiskowych oraz uroczystości gminnych.  Swoją aktywnością i zaangażowaniem daje dobry przykład młodym mieszkańcom sołectwa, których pozyskuje do współpracy. Dzięki aktywności Pana Bronisława Dratwy wieś Burkatów jest jedną z najaktywniejszych i najpiękniejszych wsi.

Anatol Miroszniczenko – uchwała nr XXXIV/245/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r.

 Jest mieszkańcem gminy Świdnica od 1945 r., jest wieloletnim działaczem związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 1992 r. jest członkiem OSP Witoszów Dolny, gdzie od 2000 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W swojej społecznej pracy na rzecz jednostki wykazuje się dużą troską o dobre imię strażaka, propaguje system ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa miejscowości Witoszów i okolicznych wsi. Jest przykładem zaangażowania i uczciwości dla młodszych druhów i strażaków. Wielokrotnie odznaczony medalami za zasługi dla pożarnictwa. Od wielu lat jest członkiem Rady Sołeckiej i członkiem Rady Parafialnej. Od 1998 r. jest opiekunem społecznym.


Czesław Kmera
– uchwała nr XXXIV/244/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012 r. Mieszkaniec Burkatowa od 1980 roku, długoletni sołtys wsi Burkatów do lutego 2007 roku, członek Rady Sołeckiej oraz kapeli „Bystrzyca”.

Czesław Kmera – mieszkaniec Burkatowa od 1980 roku, długoletni sołtys wsi Burkatów do lutego 2007 roku, członek Rady Sołeckiej oraz kapeli „Bystrzyca”. Aktywnie uczestniczy w życiu Sołectwa Burkatów, podejmuje wiele działań na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców. Od kilku lat prężnie uczestniczy w działaniach kulturalnych, sportowych

i gospodarczych wsi. Jest otwarty na współpracę, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku (festyny, uroczystości środowiskowe). Współpracuje ze sportowcami, seniorami, młodzieżą, strażakami, mieszkańcami sołectwa. Jego aktywność ma pozytywny wymiar w środowisku i zachęca innych do pracy. Chętnie służy radą i pomocą młodym mieszkańcom w organizacji życia kulturalnego na wsi, ale także poprawy warunków życia.

 Po praz pierwszy tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica przyznano w 2002 r. dla Cecylii Pączek, długoletniej sołtys wsi Boleścin. W ciągu ostatnich 10 lat, tym szczególnym wyróżnieniem, przyznawanym mieszkańcom gminy Świdnica uhonorowano 64 osoby.

Poprzedni artykułTragedia na drodze [NOWE ZDJĘCIA]
Następny artykułLasery w Rynku [ZOBACZ VIDEO]