Strona główna Wydarzenia Szansa dla organizacji i spółdzielni socjalnych

Szansa dla organizacji i spółdzielni socjalnych

1

Nawet 150 000 złotych na rozwój i realizację swoich celów statutowych mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne z Dolnego Śląska w ramach innowacyjnego instrumentu wsparcia tworzonego w naszym regionie z funduszy unijnych. Pierwsze stowarzyszenia i fundacje otrzymały już pożyczki z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego. O możliwościach i planach rozwojowych mówi Honorata Ziubrak – koordynatorka działań Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego.

 

Czym jest Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy i jaka jest jego idea?

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy powstał w lutym tego roku w ramach projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” w ramach PO KL. Fundusz ma przyczyniać się do zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej. Rozwoju i profesjonalizacji oferowanych przez nie usług. Przede wszystkim zależało nam na dostępności pożyczek dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Z przeprowadzonych badań tego sektora wynika, że przeważająca liczba organizacji pozarządowych nie posiada rezerw finansowych, co powoduje m.in. trudności z terminową realizacją działań. Bardzo trudno jest też tym podmiotom otrzymać pożyczkę z banku, a w przypadku organizacji działających  na rynku od niedawna, zaciągnięcie pożyczki jest w praktyce niemożliwe.

 Na jaką działalność udzielacie pożyczek?

W chwili obecnej udzielamy pożyczek dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, które są zarejestrowane na Dolnym Śląsku. W swojej ofercie mamy dwa rodzaje pożyczek: STANDARD i START GO. Pierwsza jest przeznaczona na płynność finansową podmiotu. Przykładowo: organizacja ma podpisaną umowę na dofinansowanie swoich działań z funduszy publicznych, projekt powinien być realizowany, ale jeszcze nie dotarły środki na jego realizację.  Wtedy wkraczamy my. Fundusz może udzielić pożyczki niejako „pod umowę”. Maksymalnie możemy rozłożyć pożyczkę na 12 rat. Drugi rodzaj pożyczek to pożyczki START GO na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej – działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych. W przypadku tego rodzaju pożyczki wymagamy wkładu własnego w wysokości min. 5% ,a okres spłaty to maksymalnie 36 miesięcy.

 Jaką kwotę można pożyczyć z Funduszu?

Oferujemy pożyczki w wysokości od 3000 zł nawet do 150 000 zł z zaznaczeniem, że jest to uzależnione od aktualnego stanu środków w portfelu Funduszu. Musimy pamiętać, że Fundusz jest innowacją na Dolnym Śląsku. Etap testowania pożyczek w projekcie innowacyjnym zakłada ograniczoną kwotę środków.

 Czym się różni oferta Funduszu od innych produktów dostępnych na rynku?

Jak już wspomniałam projekt jest innowacyjny. Brakuje oferty pożyczkowej dla podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie. Oprócz pożyczek- podmioty mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu zarządzania finansami. Wsparcie obejmuje cykl spotkań z Opiekunem Finansowym pracującym metodą coachingową. W ramach takich spotkań tworzone są np. plany usprawniającego zarządzanie finansami w organizacji.

Na czym polega innowacyjność oferty Funduszu?

W dużym uproszczeniu innowacja przejawia się właśnie w połączeniu oferowania pożyczek z wsparciem około funduszowym. Bardzo ważną kwestią jest także uwzględnienie specyfiki sektora ekonomii społecznej przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczki. Innowacja przejawia się również w tym, że pożyczamy pieniądze wyłącznie podmiotom ekonomii społecznej.

Czyli kto dokładnie jest waszym klientem?

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z Dolnego Śląska. O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, które posiadają osobowość prawną, są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub spółdzielniami socjalnymi.

 Gdzie można uzyskać więcej informacji o Funduszu oraz zapoznać się z dokumentami dla potencjalnych pożyczkobiorców?

Wszelkie informacje na temat Funduszu można znaleźć na stronie internetowej www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl, ponadto na stronie są podane dane do kontaktu z Opiekunami Finansowymi, którzy konsultują i przyjmują wnioski, docelowo są w 4 miastach województwa Dolnośląskiego: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać pożyczkę i jakie trzeba spełniać kryteria?

Zachęcam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie, ale w skrócie można powiedzieć, że trzeba wypełnić wniosek o pożyczkę i dostarczyć niezbędne dokumenty, choćby kopię umowy o dofinansowanie swoich działań w przypadku pożyczki STANDARD, czy biznesplan w przypadku pożyczki START GO. Lista niezbędnych dokumentów jest zamieszczona również na stronie www. Po złożeniu kompletnych dokumentów w ciągu 14 dni jest podejmowana decyzja. W przypadku decyzji pozytywnej podpisywana jest umowa o udzielenie pożyczki wraz z wniesieniem zabezpieczenia- weksla in blanco i z deklaracją wekslową, a środki wypłacane na konto podmiotu. Pozostaje więc tylko spłacać pożyczkę.

Organizacje i spółdzielnie socjalne z regionu wałbrzyskiego wszelkich informacji mogą zasięgnąć tu:

Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Sienkiewicza 2/7

tel. 74 665 11 11 wew. 64

e-mail: [email protected]

 

 

 

Poprzedni artykułWeekendowa rywalizacja piłkarska
Następny artykułProkuratura znów oskarża oszusta