Strona główna Wydarzenia Święto Reformacji

Święto Reformacji

0

Kościół Ewangelicko-Augsburski 31 października obchodzi święto Reformacji. – 495 lat temu augustiański mnich ks. Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w w Wittenberdze 95 tez poruszających kwestie nadużyć w ówczesnym Kościele. To wydarzenie stało się początkiem odnowy Kościoła Powszechnego, której skutkiem było wyodrębnienie niezależnego od Rzymu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – przypomina konfesyjni.pl, portal luterański. Z okazji święta w świdnickim Kościele Pokoju w środę, 31 października o godzinie 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo, podczas którego koncert da trio Jużnyj Głas z Mołdawii.

Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale naprawa, odnowa wewnątrzkościelna tego, który istniał. Swoim wystąpieniem rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Hasła reformacyjne dotarły do Polski bardzo wcześnie. Pisma Lutra przywozili ze sobą kupcy oraz studenci wracający do domu z Wittenbergi i Królewca. Kazania ewangelickie głoszono już w 1518r. w Gdańsku i Jaworze na Dolnym Śląsku. Idee reformacyjne przyjmowali najpierw uczeni i mieszczanie, a nieco później szlachta. Nadzwyczaj prędko hasła reformacyjne dotarły na Śląsk. W 1523 roku rada miejska Wrocławia powołała na stanowisko proboszcza ewangelickiego przy Kościele Marii Magdaleny byłego mnicha, Jana Hessa, który głosił kazania w duchu reformacji wittenberskiej. Z Dolnego Śląska hasła reformacyjne dotarły na Śląsk Cieszyński. W 1525 roku po złożeniu hołdu przez mistrza krzyżackiego Albrechta von Hochenzolerna przed królem polskim Zygmuntem Starym, luteranizm objął Prusy książęce, a w dalszej konsekwencji całe Pomorze.

Naukę Lutra i Kalwina przyjmowała także szlachta, co miało duże znaczenie polityczne i zaowocowało w ustawy o wolności druku, wyznania, doprowadziło do zniesienia cenzury kościelnej i sądów kościelnych, a w 1573 roku spowodowało równouprawnienie wyznań.

Reformacja upowszechniła pogląd, że zwykli ludzie mogą i powinni czytać Biblię. Szkoły ewangelickie wyróżniały się wysokim poziomem nauczania. Działalność oświatowa przyczyniła się do rozwoju kultury, drukarstwa i powstania literatury narodowej. W 1551 roku ukazały się w języku polskim cztery ewangelie, w 1552 roku Nowy Testament, a w 1563 roku cała Biblia (Tzw. Biblia Brzeska lub Radziwiłłowska). Wydrukowano także Postylle, rozwijała się publicystyka wyznaniowa. Specyfiką polskiej reformacji była tolerancja religijna. Polska, w zalanej krwią Europie, była krajem bez stosów. Okres rozwoju Reformacji zamknięty został w 1573 roku wprowadzeniem równouprawnienia i pokoju wyznaniowego.

Przed II wojną światową Świdnica była silnym ośrodkiem luterańskim. Wyznania ewangelicko-augsburskiego było około 2/3 mieszkańców. Dziś parafia pw. św. Trójcy gromadzi około 200 wiernych.

na podstawie informacji ze strony www.kosciolpokoju.pl

Poprzedni artykułNicpoń w FADO [VIDEO]
Następny artykułHalloweenowy maraton filmowy