Strona główna Wydarzenia Świdnica Reklama oszpeciła Rynek

Reklama oszpeciła Rynek [FOTO]

33

Jest żółty, wielki i szpeci. Kilka tygodni temu na jednej z kamienic w Rynku powieszono szyld informujący o znajdującym się w tym miejscu sklepie obuwniczym. Miasto ma związane ręce, kamienica należy do prywatnego właściciela. W tej sprawie może interweniować tylko Wojewódzki Konserwator Zabytków. Szyld to samowola. Konserwator zabytków zgody na jego powieszenie nie wydał.

O okropnym szyldzie poinformował nas Czytelnik. – Jakim prawem ktoś wiesza takie okropieństwa w samym centrum miasta? Kto wydał zgodę na umieszczenie tego czegoś? – pytał w liście do redakcji pan Marcin.  Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Absolutnie nie ma przyzwolenia dla oszpecania Rynku tandetnymi reklamami. W przypadku kamienic  należących do miasta reagujemy wezwaniem do natychmiastowego usunięcia. To dotyczy np. szyldu kantoru umieszczonego na bloku śródrynkowym. W odniesieniu do kamienic prywatnych nie mamy możliwości bezpośredniego działania. Dlatego w sprawie reklamy na elewacji budynku nr 34 pilnie zwrócimy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ma odpowiednie uprawnienia – mówi Stefan Augustyn.

Niezależnie od faktu, czy budynek , na którym ma być zamontowana reklama, szyld jako nośnik reklamowy i element informacji wizualnej, jest „prywatny” czy „własnością Miasta”, obowiązują  te same  przepisy prawa, tj.: a) na terenach, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, szczegółowe wytyczne wynikające z ustaleń miejscowych planów w zakresie umieszczania reklam  na obiektach; b) jeżeli budynek jest zabytkiem (objętym ochroną konserwatorską, figuruje w rejestrze lub ewidencji zabytków), przepisy wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) przepisy Prawa budowlanego, tj. w zależności  od statusu – jak w punkcie b)  wymagane  może być uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie  robót budowlanych.

Kierownik Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie tandetnego szyldu będzie interweniował u właściciela kamienicy.

 

Poprzedni artykułDrugi dzień bez wody
Następny artykułWeekend na zielonej murawie