Strona główna Wydarzenia Strzegom Firmy bez drogi dojazdowej?

Firmy bez drogi dojazdowej?

1

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywołuje fakt zamknięcia zjazdu typu rolnego z drogi  krajowej nr 5 na drogę wewnętrzną, przy której znajdują się zakłady, usytuowane w obrębie ulicy Wałbrzyskiej w Strzegomiu – informuje Grażyna Kuczer z UM w Strzegomiu.

Zdjęcie UM Stzregom

Zjazd został zamknięty postanowieniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, uzasadniającym wskazanie najwłaściwszego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 5, co dotyczy również nowo powstałego skrzyżowania, z którego wykluczono  powyższy zjazd, aby uzyskać układ drogowy typu „T”. To uczyniono po przeanalizowaniu całości dokumentacji, warunków panujących w terenie i sąsiedztwa skrzyżowań. Dojazd do nieruchomości położonych w  rejonie ul. Wałbrzyskiej, do których prowadziła polna droga wewnętrzna jest prawnie zapewniony poprzez istniejącą drogę gminną 110 804 D.

Pozostawienie zjazdu zaproponowanego do likwidacji, naruszałoby zapis § 113 ust.7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dn. 14 maja 1999r.), który wskazuje, że wjazd na drogę nie może być usytuowany w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności w obszarze oddziaływania skrzyżowania.

Niezadowoleni z tego faktu właściciele zakładów, położonych w rejonie tej ulicy wystąpili z wnioskiem do burmistrza Strzegomia oraz do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu o wykonanie zjazdu – prawoskrętu z drogi krajowej nr 5 na  drogę wewnętrzną, przy której zlokalizowane są ich zakłady.

– Celem ustalenia możliwości wpięcia kolejnego wlotu drogi KZ należy opracować analizę przepustowości skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogami gminnymi, uwzględniając klasy i funkcję drogi krajowej, obsługę przyległych terenów, strukturę kierunkową ruchu drogowego, oddziaływanie skrzyżowania, obowiązujące przepisy, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgodnie z prawem odległość  między skrzyżowaniami w terenie zabudowanym na drodze krajowej nie powinna być mniejsza niż 600 m, a jest 400 m – stwierdziła GDDKiA w odpowiedzi skierowanej do burmistrza i właścicieli zakładów.

Gmina podjęła już działania mające na celu „Wykonanie analizy przepustowości  skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogami gminnymi”  za kwotę ok. 11 000 zł. Powyższa analiza zostanie przesłana  do Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w celu uzyskania pozytywnej opinii co do możliwości wpięcia wlotu drogi. Dopiero po przedłożeniu analizy  zaopiniowanej pozytywnie przez zarządcę, GDDKiA zajmie stanowisko w tej sprawie i podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy  na wykonanie prawoskrętu w tym miejscu – informuje Irena Kowalska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Zaistniałą sytuację wyjaśnia Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia. – Należy podkreślić, że samochody dojeżdżające z drogi nr 5 do usytuowanych przy ul. Wałbrzyskiej  firm jeździły tam nieprawnie, ponieważ po pierwsze – nie było zezwolenia na prawoskręt, a po drugie – droga nie jest publiczną, tylko typu rolnego. Droga, która dzisiaj prowadzi na strefę z racji tego, że przystąpiliśmy do przebudowy, wymagała przeprowadzenia całej procedury, łącznie z wykonaniem nawierzchni  i naniesieniem jej na mapach województwa jako drogi publicznej. W latach poprzednich w tym miejscu krzyżowały się dwa zjazdy typu rolnego, stanowiące dojazd do pól. I takim typem drogi rolnej jest odcinek w obrębie ul. Wałbrzyskiej. Z drogi krajowej nr 5 nie może być w tym miejscu zjazdu dla samochodów ciężarowych, ponieważ stwarza to zagrożenie dla ruchu drogowego. Argumentacja przedsiębiorców, że zamknięto im jedyny dojazd do zakładów jest nieprawdziwa i dla nas krzywdząca, bo jeżeli nawet w tym miejscu nie dochodziło do wypadków, to w momencie, kiedy gmina wytyczyła nową drogę publiczną na projektanta spada obowiązek zaprojektowania skrzyżowania w sposób bezpieczny. Omawiane skrzyżowanie nie jest bezpieczne, ponieważ w przypadku wzmożonego ruchu stwarza zagrożenie, dlatego GDDKiA wydała wytyczne i narzuciła gminie obowiązek likwidacji tego zjazdu.

– Ponieważ dojazd do nieruchomości położonych w  rejonie ul. Wałbrzyskiej, do których prowadziła polna droga wewnętrzna jest prawnie zapewniony poprzez istniejącą drogę gminną 110 804 D (ul. Wałbrzyska), w czerwcu bieżącego roku rozpoczęliśmy projektowanie przebudowy ciągu ulic, między innymi ulicy Wałbrzyskiej. Projekt będzie obejmował również przebudowę odcinka nieutwardzonej drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem. Aby powiększyć skrzyżowanie ul. Wałbrzyskiej z drogą wewnętrzną i zwiększyć możliwości manewru dla samochodów ciężarowych, pozyskano od właściciela terenu część działki przy tym skrzyżowaniu – wyjaśnia Irena Kowalska.

Dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i znalezienia rozwiązania trwają spotkania z przedsiębiorcami w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu i w terenie.