Strona główna Wydarzenia Aresztanci się szkolą

Aresztanci się szkolą

4

W Areszcie Śledczym w Świdnicy prowadzone są  kolejne kursy dla skazanych. Właśnie dobiega końca kurs brukarza wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej, a już za kilka dni rozpocznie się kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie. W ty roku planowane jest przeprowadzenie jeszcze dwóch kursów malarza – informuje ppor. Łukasz Zamerski.

 

Zdjęcie Areszt Śledczy w Świdnicy

Całość zajęć, zarówno części praktycznej, jak i teoretycznej, odbywa się na terenie Aresztu Śledczego. Zajęcia są prowadzone przez firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie uprawnienia. Wraz z kursami osadzeni uczęszczają na zajęcia aktywizacyjne, które mają nauczyć ich poruszania się po rynku pracy, pisania CV, zachowania podczas rozmów kwalifikacyjnych.

W latach 2008-2012 w świdnickiej jednostce przeprowadzono już 15 kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym 207 skazanych zdobyło nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, które są nierzadko wykorzystywane w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu więziennych murów. Docelowo w areszcie do końca 2014 roku zostaną przeprowadzone 24 kursy.