Strona główna Kultura Skąd barok w świdnickiej katedrze?

Skąd barok w świdnickiej katedrze?

0

Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na spotkanie poświęcone promocji książki dr Dariusza Galewskiego pt. Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, wydanej w tym roku przez krakowskie wydawnictwo naukowe Universitas, w prestiżowej serii Ars vetus et nova.

Zagadnienie modernizacji kościołów średniowiecznych w Europie jest stosunkowo nowym problemem badawczym dla historyków sztuki i architektury, dlatego nie doczekało się jeszcze precyzyjnej definicji. Pomimo tego można przyjąć, że terminem „barokizacja” określa się proces wprowadzenia nowego wystroju i wyposażenia do średniowiecznych świątyń, charakterystyczny dla sztuki XVII i pierw. poł. XVIII wieku.

Pierwsze tego typu rozwiązania miały miejsce jeszcze w końcu XVI w. we Włoszech, skąd rozprzestrzeniły się w innych krajach katolickich, obejmując szeroki krąg świątyń biskupich, parafialnych i zakonnych. Proces ten związany był bardzo mocno z powrotem Kościoła Katolickiego do Tradycji, na co zwrócił uwagę Sobór Trydencki. Omówiona w książce grupa świątyń jezuickich, a zwłaszcza kościoły w Kłodzku i Świdnicy, stanowi reprezentatywny przykład barokizacji, zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym, z poszanowaniem gotyckiej architektury. Ten właśnie aspekt modernizacji kościoła parafialnego, a od niedawna katedry w Świdnicy, będzie szczególnie podkreślony przez prelegenta.

Spotkanie z dr Dariuszem Galewskim rozpocznie się w Muzeum Dawnego Kupiectwa 27 września 2012 r. o godzinie 18.00. Podczas promocji będzie można zakupić książkę Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu.

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Poprzedni artykułMechanicy z Niemiec odwiedzili Świdnicę
Następny artykułMobbing w świdnickim Tesco?