Wakacyjna sesja Rady Gminy

  0

  O przekazaniu środków na dodatkowe patrole policyjne i utrzymanie placów zabaw – m.in. takie decyzje ma podjąć na dzisiejszej sesji Rada Gminy Świdnica. Obrady rozpoczną się w samo południe w Urzędzie Gminy przy ulicy Głowackiego.

  Jeden z projektów uchwał przewiduje przekazanie na patrole policyjne 13 tysięcy złotych. – Te środki, podobnie jak w latach ubiegłych, mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie – wyjaśnia Janusz Waligóra, rzecznik UG. Na utrzymanie placów zabaw ma trafić w ramach funduszu sołeckiego 45 tysięcy złotych. Środki mają trafić na oba zadania w ramach przesunięć w budżecie. Radni zajmą się także zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XXVIII i XXIX.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

   

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Świdnica,

  2)      zmiany budżetu  gminy na 2012 rok,

  3)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014,

  4)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015,

  5)      wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świdnica porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki przedszkola specjalnego,

  6)      rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Henryka Ferdyn, panią Halinę Jeziorską oraz Pana Andrzeja Ruszkiewicza na działalność Wójta Gminy Świdnica,

  7)      przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Świdnica,

  8)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziszcze – w części przeznaczonej na zalesienia bądź wprowadzenia zakazu zabudowy,

  9)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych    w obrębie wsi Bystrzyca Górna,

  10)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych    w obrębie wsi Lubachów,

  11)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych    w obrębie wsi Miłochów,

  12)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych   w obrębie wsi Modliszów,

  13)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych   w obrębie wsi Opoczka,

  14)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych   w obrębie wsi Pogorzała,

  15)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych    w obrębie wsi Pszenno,

  16)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych   w obrębie wsi Słotwina,

  17)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych     w obrębie wsi Wilków,

  18)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych   w obrębie wsi Witoszów Górny.

  Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

  1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
  2. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
  3. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie XXX Sesji Rady Gminy Świdnica.

   

   

  Poprzedni artykułKraksa 6-letniego rowerzysty
  Następny artykułGang Olsena oskarżony