Przybywa przydomowych oczyszczalni

  7

  Kolejne 9 gospodarstw domowych w gminie Świdnica zyska przydomowe oczyszczalnie ścieków, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie budowy. Są jeszcze środki na dotacje dla następnych chętnych.

   W pierwszym terminie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w wysokości do 80% kosztów poniesionych na realizację inwestycji zostały 32 wnioski spośród 37 złożonych. W drugim terminie (do 30 czerwca br.) na 9 złożonych wniosków wszystkie zostały zakwalifikowane. Kolejny termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2012 r.

   W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na realizację w/w zadania zarezerwowanych zostało 350 tys. zł. dla 4 uprawnionych miejscowości: Modliszowa, Pankowa, Stachowic, Wieruszowa. Zakładając maksymalny poziom dofinansowania w przypadku 41 złożonych wniosków, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 186 tys. zł.

   Zgodnie z założeniami dotacja może być udzielona, jeżeli  przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione – informuje Janusz Waligóra z UG Świdnica.

   

  Poprzedni artykułPijana spowodowała wypadek. Pasażer zmarł
  Następny artykułRuszają zapisy na regaty