Kto otrzyma nagrodę w dziedzinie kultury?

  2

  Do 15 sierpnia przyjmowane są wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury. O tym, kto w tym roku otrzyma nagrodę, dowiemy się najpóźniej do końca października.

  Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m. in. jednostki kultury i oświaty, stowarzyszenia działające w mieście w zakresie kultury, czy Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy. Powinien on zawierać: dane osobowe kandydata proponowanego do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie.

  Dla osób najbardziej wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, przewidziano nagrodę indywidualną lub zbiorową w formie pieniężnej albo rzeczowej. Nagrody przyznawane są w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom miejskich jednostek kultury i oświaty.

  Wnioski należy składać do 15 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49), pok. nr 27, zaadresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 856 28 52.

  Pobierz wniosek

  Poprzedni artykułPo Turcji czas na Holandię
  Następny artykułKolejny McDonald`s w powiecie