Prawie 400 tysięcy na własne firmy

  5

  Mieszkańcy powiatu świdnickiego, którzy stracili pracę, mają szansę  na wsparcie przy zakładaniu własnej firmy. Powiatowy Urząd Pracy ma do rozdysponowania ponad 360 tysięcy złotych z rezerwy ministra pracy i polityki socjalnej.

  Średnia kwota dotacji 18.150,00 zł.

  Program adresowany jest do 20 osób bezrobotnych ( w tym 7 kobiet i 13 mężczyzn) zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • do 25 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawnych.

  Każda spośród 20 osób uczestniczących w realizacji programu zostanie objęta kompleksowym wsparciem zwiększającym jej szanse na ponowne zaistnienie na rynku pracy.

  Przewidziane formy wsparcia obejmują:

  • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – zajęcia te zapewnią indywidualne podejście do uczestników, wpłyną na kształtowanie właściwych postaw i uczenie się budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Efektem udziału w zajęciach będzie podniesienie poczucia własnej wartości i wzrost samooceny uczestników programu.
  • szkolenie grupowe „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”
  • pozwoli uczestnikom na zdobycie fachowej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • szansa na zawodową realizację.
  Poprzedni artykułFałszywy elektromonter
  Następny artykułTurniej kadetek na zakończenie sezonu