Podtopień będzie mniej

  0

  Mieszkańcy gminy Świdnica mogą spać spokojniej. We wszystkich miejscowościach zostaną udrożnione i oczyszczone rowy melioracyjne i lokalne potoki.

   

  Od kwietnia na terenie gminy Świdnica prowadzone są prace konserwacyjne sieci rowów melioracyjnych. Grupa 34 pracowników została podzielona na zespoły, tak aby zintensyfikować prowadzone działania, które zaplanowano we wszystkich sołectwach. Już teraz prace melioracyjne wykonano w 7 miejscowościach, a w czerwcu zostaną przeprowadzone konserwacje w kolejnych 8. Równolegle do prowadzonych działań grupa 4 pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” wykona konserwacje na potoku Miła i Bojanicka Woda. Na tych 2 ciekach wodnych  od maja do sierpnia br. zostaną wykonane prace na odcinku 2400 m. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zrefunduje gminie koszty zakupu narzędzi oraz wynagrodzeń do kwoty 500 zł na jednego zatrudnionego pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych poziom dofinansowania wyniesie 700 zł, a pracowników robót publicznych 800 zł.

  Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel nieruchomości powinien sam dbać o stan rowów na terenie własnej posesji. Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogowym drogi gminnej są utrzymywane przez gminę. W efekcie przeprowadzonych prac konserwacyjnych poprawie ulegnie sieć rowów, co pozwoli na odpowiednie uregulowanie poziomu wód gruntowych, ograniczone zostaną corocznie powtarzające się szkody wywołane podtopieniami. Intensywne opady, zwłaszcza burzowe nie mieszcząc się w zamulonym i zarośniętym cieku mogą doprowadzić do zalania przyległych gospodarstw. Rok 2011, jak i poprzednie lata pokazały, że jest to bardzo realne zagrożenie – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

  Poprzedni artykułJaka współpraca ze społecznikami?
  Następny artykułZawodnik Legii Warszawa wspiera „Kroplę Życia”