Nowy herb i flaga Świebodzic [ZOBACZ]

  7

  Radni Świebodzic uchwalili przyjęcie zmodyfikowanego herbu miasta oraz nowej flagi. Uchwała w tej sprawie została przyjęta podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

  Herb Świebodzic został zmodyfikowany i dostosowany do wymogów sztuki heraldycznej i przesłanek historycznych. Natomiast flaga jest całkowicie nowym elementem, nawiązującym do kolorystyki i wizerunku herbu – informuje Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

  Duży udział w przygotowaniu nowej wersji herbu miał dr Janusz Kujat, świebodzicki historyk i pasjonat dawnych dziejów miasta. Podczas sesji przedstawił najważniejsze zmiany, jakie zaszły w wizerunku herbu a także motywy ich wprowadzenia.

  Nowy herb Świebodzic

  Na przestrzeni wieków nasz herb podlegał różnym zmianom, jednak ten wizerunek, który został przyjęty w latach 90-tych poprzedniego stulecia i obowiązywał do dziś, nie spełnia kryteriów heraldyki, a jego symbolika została zakłócona – tłumaczył radnym historyk.

  Zasadniczo w herbie nie został zmieniony żaden z istniejących dotychczas elementów, wprowadzono jednak subtelne zmiany w wyglądzie poszczególnych symboli.

  Herb składa się z tarczy i godła. Przedstawia on na niebieskim polu, wspartą o podstawę tarczy herbowej, potrójnie blankowaną w zwieńczeniu, srebrną wieżę bramną, z podniesioną kratownicą. Jest ona zakończona szpiczastym, czerwonym dachem, zwieńczonym gałką. Na piętrze widoczne niewielkie okno (strzelnica). Na zewnętrznych krenelażach zatknięte są trójkątne flagi. Pobocznie umieszczono z prawej strony skierowany twarzą do wieży srebrny półksiężyc, po lewej sześcioramienną złotą gwiazdę (heksagram). Tarcza herbowa jest typu hiszpańskiego.

  Poprzednia wersja herbu miała bramę z ciemnym wjazdem, bez kratownicy, podobnie wyglądało okno strzelnicze. Półksiężyc i heksagram znajdowały się po przeciwnych miejscach, niż w nowym herbie, co zakłócało odczytanie symboliki.

  Stary herb Świebodzic

  Herb znalazł się także na fladze miejskiej (ilustracja poniżej) – jest to zupełnie nowy element związany z podkreśleniem tożsamości lokalnej. Flaga ma kolorystykę biało-niebieską, składa się z dwóch niebieskich pasów nawiązujących w kształcie do blanek na murach, w centralnej części, na białym tle, umieszczony jest herb.

  Przyjęcie nowego herbu i flagi nie wiąże się z żadnymi kosztami, wynikającymi np. z wymianą istniejących już herbów, umieszczonych na budynkach. – Są one częścią historii i pozostaną, natomiast w nowych materiałach promocyjnych będziemy już używać nowego herbu, podobnie jak i flagi – podkreślał burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
  Projekty graficzne zarówno herbu, jak i flagi, zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czego brakowało w przypadku poprzedniej wersji herbu. Na ten istotny brak zwracał uwagę również Wojewoda Dolnośląski, sygnalizując konieczność dokonania zmian.

  Poprzedni artykułTryumf w Kartuzach
  Następny artykułCinema 3D zaprasza do kina [REPERTUAR]