Spójrz na wieżę, wygraj konkurs

  13

  Przez 2 lata świdniczanie obserwowali odbudowę wieży ratuszowej, której bryła wróciła do centrum po 45 latach. Wielu sięgało po aparat fotograficzny, by uwiecznić kolejne etapy prac. Galeria 44 i Świdnicki Ośrodek Kultury wszystkich, którzy robili zdjęcia, zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Spojrzenie na wieżę”. Zakwalifikowane prace zostaną pokazane w Galerii 44 na świdnickim Rynku, a wernisaż wystawy zaplanowano na 2 czerwca, na dzień otwarcia wieży. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja.

  Regulamin konkursu „SPOJRZENIE NA WIEŻĘ”

  1. Organizator konkursu:
  Organizatorami konkursu są: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY i GALERIA 44

  2. Patronat nad konkursem:
  Patronat nad konkursem objęli: PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ JOANNA GADZIŃSKA i PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY WOJCIECH MURDZEK

  3. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest promocja odbudowywanej wieży ratuszowej w oparciu o artystyczne, interesujące spojrzenie na proces odbudowy w miejskim otoczeniu, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.

  4. Zasady udziału w konkursie:
  Udział w konkursie polega na dostarczeniu fotografii zgodnych z tematem „SPOJRZENIE NA WIEŻĘ” do Organizatorów. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

  5. Zgłoszenie do konkursu:
  Prace w kopercie należy dostarczyć do Galerii44 (Galeria Fotografii), Rynek 44 w Świdnicy., w terminie do czwartku 24 maja 2012 r., w godzinach otwarcia galerii.
  Koperta musi zawierać:
  CD z przygotowanymi przez autora fotografiami – zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości i zapisane w formacie JPG
  tytuł pracy,
  dane teleadresowe – imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
  kartkę papieru formatu A4 z podpisaną przez uczestnika konkursu zgodą na przetwarzanie danych osobowych przy użyciu następującej formuły:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wystawy pokonkursowej „SPOJRZENIE NA WIEŻĘ”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

  oraz z podpisaną przez uczestnika wystawy zgodą na wykorzystywanie przez organizatorów elementów zgłoszenia do konkursu i wystawy pokonkursowej przy użyciu następującej formuły:

  Wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac biorących udział w konkursie i wystawie pokonkursowej do niekomercyjnej promocji procesu odbudowy wieży ratuszowej w Świdnicy oraz na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

  W przypadku uczestników konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia, obie wyżej wymienione formuły powinny być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestników konkursu. Zgłoszenia do konkursu bez danych teleadresowych i bez podpisania obu wyżej wymienionych formuł nie będą brały udziału w konkursie.

  Termin zgłaszania prac do czwartku 24 maja 2012 roku

  6. Ocena prac:
  Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Termin otwarcia wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników konkursu – 2 czerwca 2012 roku.

  7. Wystawa pokonkursowa:
  Zakwalifikowane prace będą wystawione w Galerii44 (Galeria Fotografii), Rynek44 w Świdnicy. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 2 czerwca 2012. Uczestnicy konkursu nie ponoszą kosztów wydruku zdjęć przygotowywanych na wystawę pokonkursową. Organizatorzy zapewniają bezpłatne przygotowanie fotografii wystawowych. Prace zostaną wywołane w oparciu o pliki przekazane Organizatorom.

  8. Postanowienia końcowe:
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac lub różnice pomiędzy przygotowanym zdjęciem a zamierzeniem autora. Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatorów. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy pokonkursowej lub zmiany terminu wernisażu bez podania przyczyn. Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  Szczegółowych informacji udziela:
  GALERIA44
  Irena Dębosz
  tel.: 508168793
  e-mail: [email protected]
  www.facebook.com/pages/Galeria44

  Poprzedni artykułPijana matka półrocznego dziecka
  Następny artykułWyniki z piłkarskich boisk