Młodzi radni w obronie kina Gdynia

    25

    Likwidacja kina Gdynia, dzień wagarowicza i otwarcie galerii handlowej to tematy, nad którymi obradowali radni z Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy.

    – Młodzi rajcy jednogłośnie podjęli uchwałę o skierowaniu do marszałka Województwa Dolnośląskiego listu otwartego wzywającego zarząd województwa do odstąpienia od sprzedaży budynku po dawnym kinie Gdynia, co grozi jego komercjalizacją – informuje Piotr Bober, opiekun MRMŚ. Intencją młodzieży jest, aby obiekt ten nadal pełnił funkcję kina – starego, klimatycznego, o swojskim charakterze, w którym będą wyświetlane stare filmy, kino nieme z muzyką na żywo, bajki. Młodzi chcą, aby do kina wróciły stare produkcje. Chęć wzięcia udziału w takich projekcjach zadeklarowała spora grupa ankietowanych.

    Pod koniec kwietnia radni spotkają się na kolejnych obradach. Wtedy też wyrażą swoje zdanie na temat łączenia gimnazjów z liceami. W kwietniu spotkają się na warsztatach w Krzyżowej, organizowanych dla młodzieżowych rad. Planują także wycieczkę do sejmu.

    oprac tepe