Będą obradować w gminie i powiecie

  2

  Plany odnowy wsi, poparcie dla TV Trwam, skargi  – m.in. takie tematy zostaną poruszone podczas sesji dwóch rad. Tego samego dnia obradować będą radni gminy Świdnica i radni powiatowi.

  25 kwietnia o 13.00 rozpocznie się sesja Rady Gminy Świdnica. W programie sesji planowanych jest 11 uchwał, w tym m.in.  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zatwierdzenia  Planów Odnowy Miejscowości Boleścin, Bystrzyca Dolna, Opoczka oraz  przyjęcie apelu o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie programu w multipleksie cyfrowym.

   Tego samego dnia o 15.00 w sali USC początek XVI sesji Rady Powiatu.

  Porządek obrad

  1.    Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.   Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.   Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

  6.  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  7.   Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu świdnickiego za 2011 rok.

  8.    Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu świdnickiego.

  9.   Interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)  zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,

  b)  nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  c)  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

  d)  rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na Starostę Świdnickiego,

  e) rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy,

  f)  rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Sawiel na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy.

  11.  Wnioski i oświadczenia.

  12.  Informacje dla radnych.

  13.  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  Poprzedni artykułObóz pływacki ze SVIDĄ Świdnica
  Następny artykułNaciesz oko… rokoko