Woda nie podrożeje

  0

  Rada Miejska Świebodzic niemal wszystkie uchwały, przygotowane na sesję w dniu 27 marca, przyjęła jednogłośnie. Radni zgodnie poparli przyjęcie trybu powoływania członków i działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego a także przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta na rok 2012.

  Radni nie mieli także zastrzeżeń do wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dotyczącego przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dotychczasowe stawki będą obowiązywać do końca czerwca tego roku – świebodziczanie będą płacić nadal 4,29 zł netto/m3. Uchwałę poparło 19 radnych, 1 osoba się wstrzymała, jedna nie brała udziału w głosowaniu.

  Ostatnim z projektów uchwał było powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015. Wprawdzie Rada podejmowała już taką uchwałę kilka miesięcy temu, ponieważ Sąd Okręgowy wystąpił o uzupełnienie składu o jednego ławnika. Rada Miejska powołała w tym celu 4-osobowy zespół.

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  rzecznik prasowy UM w Świebodzicach

  Poprzedni artykułPonad milion złotych dla Świdnicy
  Następny artykułDotacje na remonty kościołów