Miliony euro na turystykę

  0

  25 milionów euro – tyle pieniędzy przeznaczono dla dolnośląskich przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji turystycznych. Jak dobrze przygotować dokumenty i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o dotację, wyjaśnią specjaliści z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która podlega Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i odpowiada za wdrażanie środków unijnych dla firm. Spotkanie zaplanowano na 2 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl.

  29 marca Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi konkurs o dotacje na inwestycje związane z podnoszeniem atrakcyjności turystycznej regionu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się dolnośląskie firmy, które zamierzają stworzyć np. nowe miejsca noclegowe czy wprowadzić atrakcje turystyczne. Do podziału jest około 25 milionów euro.

  Z dofinansowania inwestycji skorzystać mogą mikroprzedsiębiorstwa, które działają dłużej niż 2 lata oraz małe i średnie firmy. Przewidziano dofinansowanie projektów do 60 proc. w przypadku mikro i małych firm i do 50 proc. dla firm średnich. Przy czym wydatki kwalifikowane (czyli te, które mogą być dofinansowane) muszą wynosić minimum 100 tys. zł, maksymalnie: poniżej 8 mln złotych. W praktyce oznacza to np., że mała firma, która planuje budowę pensjonatu za 8 milionów złotych, może otrzymać 4,8 miliona złotych dotacji. Wydatki, które mogą zostać dofinansowane (kwalifikowalne) to m.in.: zakup budynków, środków trwałych niezbędnych do zrealizowania projektu, wydatki na roboty i materiały budowlane itp.

  Podstawowy warunek jaki muszą spełnić przedsiębiorcy to stworzenie takich projektów, które wpisują się w Program Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska. Program wprowadził podział regionu na tzw. subregiony, a każdy z nich sformułował własne cele rozwoju turystyki,  określił tzw. subregionalne produkty turystyczne. Wsparcie otrzymają projekty, które będą służyły rozwojowi tych produktów (np. tematyczne szlaki turystyczne, turystyka aktywna, turystyka weekendowa).

  Od momentu ogłoszenia konkursu na przygotowanie wniosków przedsiębiorcy będą mieli około dwóch miesięcy. Nabór wniosków planowany jest 22 maja. W tym dniu w godz. 8.00 – 15.00 odbędzie się internetowa rejestracja wniosków.

  Należy jednak zwrócić uwagę, iż niezbędnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu będzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. Konieczne będzie także wypełnienie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie załącznika pod nazwą  „Uproszczony kosztorys robót budowlanych” (wzór zamieszczony na stronie internetowej).

  Projekty dokumentów znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl w zakładce: Aktualności

  Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania dotacji oraz warunkach, które należy spełnić chętnie udzielą pracownicy Działu Informacji i Promocji pod numerami telefonów: 71 776 58 13 lub 776 58 14, e-mailowo: [email protected] lub osobiście w siedzibie Instytucji (ul. Strzegomska 2-4, Wrocław).

  Poprzedni artykułPłoną trawy [FOTO]
  Następny artykułW nagrodę do Chorwacji