Giełda z sukcesem

  4

  Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem Giełda Edukacyjna w Lutomi przyciągnęła tłumy zwiedzających. Po raz dziesiąty gospodarzem  było Gimnazjum im. U. Europejskiej w Lutomi.

  Jaki jest cel giełdy? Jak mówi szkolny doradca zawodowy  Edyta Zerka – celem głównym naszych działań jest przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego wyboru szkoły. Spotykamy się już po raz dziesiąty! Chciałoby się powiedzieć – jak zawsze, ale przecież za każdym razem jest inaczej. Zmieniają się ludzie, zmieniają się pomysły na kształcenie, zmieniają formy prezentacji. Od dziesięciu lat elementem niezmiennym jest czas     i miejsce giełdy. Czujemy się zaszczyceni, że Gimnazjum im. Unii Europejskiej wciąż jest dla Was dobrym miejscem do spotkań, aby porozmawiać o sprawach ważnych – dotyczących dalszego kształcenia, aby w kuluarach wymienić się doświadczeniami, aby poradzić się i doradzić innym. Pierwsi absolwenci naszych gimnazjów, którzy w formie takich spotkań zapoznali się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych mają dziś 26 lat. Jak Giełda Edukacyjna wpłynęła na ich wybór drogi kształcenia? Jaki zawód wykonują dzisiaj? W jubileuszowym numerze „Gimbusika” przedstawiamy absolwentów gminnych gimnazjów ich opinie na temat giełdy – mówiła podczas otwarcia dyrektor gimnazjum Elżbieta Marcińska.

  Jubileusz dziesięciolecia to również ważny rok zmian w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Giełda Edukacyjna w Lutomi jest dla wielu gimnazjalistów pierwszą okazją do zapoznania się z nową ofertą  szkół w naszym regionie. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami każdej placówki jest im bardzo potrzebny, zanim odpowiedzą sobie na pytanie – co dalej?  Każdy z gimnazjalistów mógł znaleźć coś dla siebie, bowiem w tegorocznej giełdzie udział wzięło 16 szkół ponadgimnazjalnych, które zaprezentowały swoją bogatą ofertę edukacyjną.

  Giełda Edukacyjna skierowana jest do absolwentów 3 gimnazjów z Gminy Świdnica:  Lutomi Dolnej, Witoszowa Dolnego, Pszenna, a także do gimnazjalistów z Marcinowic, Roztoki i Świebodzic.

  – Ten jubileusz jest też wspaniałą okazją do podziękowań –  wszystkim, którzy przyczyniają  się do sukcesu naszych wspólnych spotkań.  Dziękuję gorąco Pani Wójt Gminy Świdnica oraz Radzie Gminy za wieloletnie promowanie i wspieranie doradztwa zawodowego na naszym terenie. Dziękuję dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych za życzliwość i otwartość na zaproszenia, a ich szkolnym „drużynom” za atrakcyjne pomysły prezentowania ofert  placówek. Wyrazy wdzięczności składam na ręce kolegów – dyrektorów  zaprzyjaźnionych gimnazjów za sprawną organizację, która umożliwia obecność na Giełdzie Edukacyjnej wszystkich uczniów klas trzecich wraz z opiekunami. Dziękuję również wszystkim nauczycielom i pracownikom gimnazjum w Lutomi Dolnej za zaangażowanie i dobrą współpracę podczas przygotowania i przeprowadzenia giełdy, a szczególnie pani Edycie Zerce – szkolnemu doradcy zawodowemu – będącej mózgiem całego przedsięwzięcia – mówiła w słowach podziękowania dyrektor gimnazjum.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułSiatkarki „Ekonomika” mistrzyniami Dolnego Śląska
  Następny artykułDla kogo 1% podatku? Dzisiaj Hufiec ZHP w Świdnicy