Dla kogo 1% podatku? Dzisiaj Hufiec ZHP w Świdnicy

  0

  Jeszcze 44 dni zostały podatnikom rozliczającym się przez PIT na złożenie deklaracji za 2011 rok. Dzięki uproszczonej formule łatwiej podzielić się organizacjami pożytku publicznego 1% z podatku. Pełny spis znajduje się na http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4398. Swidnica24.pl w każdą sobotę będzie podpowiadać, komu z terenu powiatu świdnickiego można przekazać 1%. Dzisiaj zachęcamy do wsparcia Komendy Hufca ZHP w Świdnicy.

  Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Świdnicy to blisko 500 zuchów, harcerzy i instruktorów zrzeszonych w gromadach, drużynach i kręgach instruktorskich całego Powiatu Świdnickiego. Najliczniejsze i najprężniej działające środowiska znajdują się w miastach Świdnica, Świebodzice i Strzegom oraz w gminie Świdnica. Misją harcerstwa jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Podstawowa działalność hufca opiera się na organizacji cotygodniowych zbiórek dla dzieci i młodzieży, podczas których realizowany jest program o różnorodnej tematyce, w tym: wychowanie patriotyczne, duchowe, zdrowotne, edukacja ekologiczna, techniki harcerskie, specjalności, itp. Organizowane są zajęcie sportowe, kulturalne, biwaki, ogniska, rajdy, turnieje, festiwale, kominki tematyczne, zabawy integracyjne, wycieczki, imprezy na orientację, różne formy szkoleniowe, kursy, warsztaty i seminaria. To wszystko przygotowują i realizują instruktorzy – wolontariusze skupieni w świdnickim hufcu. To oni dbają o to, żeby chwile spędzone w harcerstwie były nieustającą przygodą, zapewniając dzieciom wyjątkowy program i aktywne spędzanie wolnego czasu.

  Ważną formę działalności hufca stanowi organizacja obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, głównie w Harcerskiej Bazie Obozowej w Niesulicach, gdzie odbywają się obozy harcerskie, specjalistyczne a także profilaktyczne. Każde dziecko może być uczestnikiem tych obozów, ponieważ poza formami harcerskimi jest duży wybór obozów dla tych, którzy nie należą do harcerstwa. Świdnicki hufiec organizuje też obozy poza granicami kraju, najczęściej do baz skautowych we Włoszech, Hiszpanii i Chorwacji. Hufiec prowadzi też działalność charytatywną włączając się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Harcerze troszczą się o tradycje, dziedzictwo narodowe i starają się kształtować postawy patriotyczne. Przykładem tego jest akcja „W polskim domu polska flaga”, która propaguje wywieszanie flag przy okazji świąt narodowych.

  Harcerze pomagają wypełnić PIT

  Od kilku lat harcerze ze Świdnicy prowadzą akcję „1 % na ZHP” i w siedzibie hufca na ul. Lelewela 18 pomagają wypełniać PIT-y, a w zamian za to podatnik przeznacza swój 1 % na działalność statutową świdnickiego hufca. Środki uzyskane z 1 % przeznaczane są na realizację programu w ciągu roku szkolnego, ale przede wszystkim na zakup mundurów harcerskich oraz obozy i kolonie dla zuchów i harcerzy. Aby środki z 1 % trafiły do świdnickich harcerzy, należy w zeznaniu podatkowym wpisać KRS 0000 264 246 z dopiskiem Hufiec Świdnica.