Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady

  4

  19 marca 2012 r. poznamy 15 nowych radnych, którzy tworzyć będą Młodzieżową Radę Gminy Świdnica. Zgodnie z obwieszczeniem Gminnej Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa z dniem 5 marca 2012 r.

  5 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy obradowała Gminna Komisja Wyborcza. Po jej ukonstytuowaniu, na przewodniczącą Komisji wybrano Elżbietę Maziec, z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie. Na podstawie § 2 ust. 5 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica (Zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Świdnica z dnia 6 maja 2009r. z póź. zm. ) Gminna  Komisja Wyborcza postanowiła m.in., że:

  – dzień wyborów wyznacza się na poniedziałek dnia  19 marca 2012 r.

  – dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa poniższy  kalendarz wyborczy

  Kalendarz wyborczy dla wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica

  Data wykonania

  czynności wyborczych

  Treść czynności wyborczych
  do dnia 28 lutego 2012 r. –  zgłaszanie kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych przez Samorządy Uczniowskie
  do dnia 5 marca 2012 r.

  do godz. 15.00

  –  zgłaszanie kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica w celu zarejestrowania

  (zgłoszenia przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, pok. 210)

  do dnia 6 marca 2012 r. – publikacja listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
  od dnia 6 marca 2012 r. – początek kampanii wyborczej
  do dnia 6 marca 2012 r. –  sporządzenie spisów wyborców
  w dniu 18 marca 2012 r.

  o godz. 24.00

  –  zakończenie kampanii wyborczej
  w dniu 19 marca 2012 r.

  godz. 10.00 – 18.00

  –  głosowanie

  Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności a także możliwość wpływania na kształt życia kulturalnego młodych ludzi w Gminie Świdnica. Dla młodych jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację pomysłów. Dlatego już teraz, na ponad miesiąc przed wyborami zachęcamy kandydatów spełniających określone kryteria do przygotowania swojego programu wyborczego i zaprezentowanie go na terenie właściwego okręgu wyborczego – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

  Kadencja MRG trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.
  Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica odbędą się w 3 okręgach wyborczych:
  –  Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej –  6 mandatów
  – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie –   5 mandatów
  – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym-   4 mandaty

  Kandydatem może zostać osoba w wieku 15-21 lat, z terenu Gminy Świdnica.  Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest  zebranie 15 podpisów osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym .

  Celem działania Młodzieżowej Rady będzie:
  1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych,
  2) włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego,
  3) kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku,
  4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych,
  5) postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,
  6) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,
  7) promowanie kultury,
  8) promowanie samorządności wśród ludzi młodych.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty, pod nr tel. 74-852-12-26 wew. 323, 301

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułCondizione: Najlepszy fitness w Świdnicy
  Następny artykułZłodziejski rajd na Zarzeczu