Środki na sport, kulturę i promocję zdrowia podzielone

  8

  Wiadomo już, jak podzielono środki z budżetu powiatu na sport, kulturę i promocję zdrowia. Do rozdysponowania było 115 tys. zł pomiędzy organizacje pozarządowe, które złożyły swoje oferty do konkursu ogłoszonego przez Powiat Świdnicki. Oceniono 56 wniosków o dofinansowanie przyznając 20 tys. zł na promocję zdrowia, 14 tys. zł na kulturę i 80 tys. zł na sport.

  Specjalnie powołana do tego celu Komisja Oceniająca, w skład której weszli Elżbieta Dudziak z Ligi Kobiet Polskich, Lech Stankiewicz z MKS Świdnica, Teresa Borek z PCK oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu: Barbara Burak z Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, Marek Zywer – wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji i Edmund Frączak przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji dokonała oceny ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie, przyznając punkty w skali od 0 do 5. Maksymalnie można było zdobyć 30 punktów. Zakwalifikowanie do dofinansowania otrzymały oferty, które uzyskały co najmniej 60 % ogólnej sumy punktów, tj. 18 punktów.

  – Ocenialiśmy m. in. realne możliwości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania, udział środków własnych i wkład rzeczowy, zaangażowanie członków stowarzyszenia w zadanie oraz czy przedstawiona kalkulacja kosztów nie jest oderwana od rzeczywistości. Dodatkowo ważne było, w jaki sposób w latach poprzednich dane stowarzyszenie realizowało swoje zadania i czy terminowo rozliczyło się z ubiegłorocznej dotacji. – wyjaśnia Edmund Frączak, przewodniczący komisji. Wczoraj zarząd powiatu zaakceptował złożoną przez komisję propozycję podziału środków nie wnosząc do niej żadnych uwag.

  – W przypadku istniejących powiązań osobistych lub służbowych, które mogłyby wywołać wątpliwości, co do bezstronności, członek komisji na czas rozpatrywania danej oferty opuszczał salę. Staraliśmy się rzetelnie i obiektywnie podzielić pieniądze, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą – zapewnia Elżbieta Dudziak z Ligi Kobiet Polskich ze Świdnicy.

  Przed podpisaniem umowy nowością jest konieczność wypełnienia i podpisania trzech załączników (poniżej do pobrania). Po ich dostarczeniu do starostwa zostanie ustalony termin podpisania umowy. Załączniki można składać w Biurze ds. Europejskich i Promocji Powiatu.

  ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku

  Lp. Nazwa organizacji oraz

  nazwa zadania

  Wysokość przyznanych środków publicznych           ( w zł  )
  1. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”                w Strzegomiu

  SZKOLENIE ZAWODNIKÓW W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTU

  0,00
  2. ULKS „Zielony Dąb” w Żarowie

  UDZIAŁ W ZAWODACH, ORGANIZACJA ZAWODÓW, WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPORTOWYCH PROMUJĄCYCH POWIAT

  0,00
  3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdnicy

  KALENDARZ IMPREZ POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ŚWIDNICY W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY

  13.000,00
  4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy

  REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS W ŚWIDNICY W RAMACH XIII DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ WŁASNYCH IMPREZ POWIATOWYCH

  40.000,00
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Gniewków”

  ORGANIZCJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUĄCYCH POWIAT ŚWIDNICKI ORAZ ORGANIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REKREACYJNO-WYCHOWAWCZYCH  PROPAGUJĄCYCH ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA DLA MŁODZIEŻY

  0,00
  6. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SEKCJI AKROBATYKI SPORTOWEJ

  0,00
  7. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SEKCJI BOKSERSKIEJ

  0,00
  8. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI

  1.000,00
  9. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA XVI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU WIOSNY W AKROBATYCE SPORTOWEJ IM. H. CHMIELEWSKIEGO

  2.500,00
  10. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”

  ŚWIDNICKI FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – ŚWIDNICA CUP 2012

  3.000,00
  11. TKKF OGNISKO „Licznikowiec – 2009”                w Świdnicy

  III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ZAKŁADÓW PRACY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ KRASZOWICE 2012

  500,00
  12. TKKF OGNISKO „Licznikowiec – 2009”                w Świdnicy

  I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA W STRZELANIU    Z BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR SZEFA SUDECKIEGO CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  0,00
  13. UKS SVIDA

  MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE „IV ŚWIDNICKA GWIAZDKA 2012”

  2.000,00
  14. Strzegomskie Stowarzyszenie Sportowe „Bokser” w Strzegomiu

  ORGANIZACJA ZGRUPOWANIA ZPORTOWEGO SEKCJI BOKSERSKIEJ

  0,00
  15. Klub Sportowy „Start” Strzegom

  II ZAWODY DLA AMATOREK I AMATORÓW W WYCISKANIU NA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ

  ORGANIZOWANIE OTWARTYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W KULTURYSTCE I FITNESS SYLWETKOWYM KOBIET „KAMIENNA RZEŹBA 2012”

  ORGANIZACJA II  OTWARTYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W WYCISKANIU LEŻĄC

  1.500,00
  16. Klub Sportowy „Start” Strzegom

  STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM

  0,00
  17. Ludowy Klub Sportowy „STRAGONA” Strzegom

  URUCHOMIENIE SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ

  0,00
  18. UKS „Gryf” w Świdnicy

  VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI SILESIAN CUP 2012

  3.500,00
  19. AEROKLUB ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

  WSPIERANIE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO W MISTRZOSTWACH EUROPY MODELI SWOBODNIE LATAJĄCYCH KLASY F 1 A, F 1 B, F 1 C

  0,00
  20. ŚWIDNICKI KLUB BIEGACZA „HERMES” w Świdnicy

  ŚWIDNICKIE GRAND PRIX BIEGOWE 2012

  0,00
  21. LIGA KOBIET POLSKICH KOŁO W ŚWIDNICY

  FESTYN RODZINY „MAMA, TATA I JA”

  2.500,00
  22. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

  ORGANIZACJA POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W OKRESIE MIĘDZYSEZONOWYM

  1.500,00
  23. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „KAROLINA” W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

  ORGANIZACJA WYŚCIGU W KOLARSTWIE GÓRSKIM – VIII GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO

  2.000,00
  24. Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” w Świdnicy

  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT

  3.500,00
  25. UKS TAEKWON-DO „GRYF”

  POPULARYZACJA SPORTU TAEKWON-DO

  0,00
  26. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO „BOLKO” w Świdnicy

  ORGANIZACJA 43. EDYCJI  POWIATOWEJ LIGI SIATKÓWKI

  0,00
  27. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY”

  XVI RAJD ROWEROWY „ZAGÓRZAŃSKA ZŁOTA JESIEŃ – POZNAJ PIĘKNO GÓR SOWICH”

  0,00
  28. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY”

  XIV WIELOBÓJ SPORTOWO-REKREACYJNY OGNISK TKKF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. MINI SPORTY, GRY  I ZABAWY REKREACYJNE

  0,00
  29. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY”

  XIV WOJEWÓDZKI FESTIWAL GIER I ZABAW REKREACYJNYCH – SPOTKANIA RODZINNE 2012

  0,00
  30. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  XIV MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ JUDO IM. EDWARDA BRZEGOWEGO

  1.000,00
  31. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  PUCHAR POLSKI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

  500,00
  32. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

  1.000,00
  33. Klub Sportowy „Sułek Sport”

  ORGANIZACJA POWIATOWEGO PIKNIKU KOLARSKIEGO – MAŁE WYŚCIGI KOLARSKIE. PROMOWANIE KOLARSTWA JAKO FORMY AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

  1.000,00
  34. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LO” STRZEGOM

  KLUB KIBICA „LO” STRZEGOM

  0,00
  RAZEM 80.000,00

  ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i TRADYCJI w 2012 roku

  Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań  – 14.000,00 zł

  Pozostało do rozdysponowania – 1.000,00 zł

  Lp. Nazwa organizacji

  nazwa zadania

  Wysokość przyznanych środków publicznych           ( w zł  )
  1. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

  ŚWIĘTO CHLEBA 2012

  2.500,00
  2. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

  WYCIECZKA NA SZRENICĘ

  0,00
  3. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Świdnicy

  UROCZYSTE NADANIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU NA UL. STRZELIŃSKIEJ W ŚWIDNICY IMIENIA ORLĄT LWOWSKICH

  2.500,00
  4. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  ZOBACZ ILE POTRAFIMY

  3.000,00
  5. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

  DESIGN.PL. MIĘDZYNARODOWE LATO ARTYSTYCZNE. KRZYŻOWA 2012

  0,00
  6. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

  NA SZLAKU KULTURY I SZTUKI

  3.000,00
  7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy

  POZNAJEMY HISTORIĘ I DOBRA KULTURY: KRAKOWA, WIELICZKI   I ZAKOPANEGO

  0,00
  8. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  II PRZEGLĄD PIOSENKI UNIWESYTETÓW TRZECIEGO WIEKU PN. ”PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

  1.000,00
  9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejsko-Wiejski

  Zlot MUZYCZNY młodzieży

  2.000,00
  RAZEM 14.000,00

  ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu PROMOCJI  ZDROWIA w 2012 roku

  Lp. Nazwa organizacji

  nazwa zadania

  Wysokość przyznanych środków publicznych           ( w zł  )
  1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Świdnicy

  ORGANIZACJA IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH PROMUJĄCYCH  ZDROWY STYL ŻYCIA „MAM WYBÓR-WYBIERAM ZDROWIE”

  500,00
  2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Świdnicy

  ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZA TO PEWNOŚĆ ZDROWIA

  650,00
  3. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Świdnicy

  EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ „PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE”

  4.000,00
  4. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  NIEZBĘDNA KROPLA W OCEANIE POTRZEB

  0,00
  5. Klub Abstynenta ACCESS

  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

  0,00
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „SENSUS”

  PROWADZENIE GRUPY WSPARACIA ORAZ WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI Z ZABURZE NIAMI I CHOROBMI PSYCHICZNYMI

  0,00
  7. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W TERMINALNEJ FAZIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ

  5.000,00
  8. KOŁO LIGI KOBIET POLSKICH W ŚWIDNICY

  UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM CHORYM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIEKU SENIORALNYM I ICH RODZINOM

  1.800,00
  9. Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”

  ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE W ŚWIETLICACH POŁĄCZONE Z DOŻYWIANIEM  DZIECI DOT. ZASAD PRZYGOTOWYWANIA ZDROWYCH POSIŁKÓW

  1.000,00
  10. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

  WAKACJE W SIODLE

  1.550,00
  11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy

  DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY                         Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „ZROZUMIEĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE TO DAĆ IM SZANSĘ BY NIE ZDEPTAĆ ICH GODNOŚCI”

  1.500,00
  12. Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie” przy Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 5 w Świdnicy

  CENTRUM KONSULTACYJNO-DORADCZE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWOJU DZIECKA

  4.000,00
  13. Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie” przy Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 5 w Świdnicy

  RUSZAJ SWOJE CIAŁO – CZYLI JESIENNY NORDIC WALKING W UZDROWISKU SZCZAWNO ZDRÓJ

  0,00
  RAZEM 20.000,00

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułBiżuterię ukrył w rynnie
  Następny artykułFranciszkańska z poślizgiem i bez torebki