Pierścień w Izbie Historycznej

  1

  Eksponat pochodzący z początku XX wieku trafił dzisiaj do Żarowskiej Izby Historycznej. Pozyskanie unikalnego zabytku techniki możliwe było dzięki wsparciu finansowemu ze strony sponsorów – Czesława Wojciechowskiego, właściciela Zakładu Usług Leśno-Melioracyjnych, Zieleni oraz Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej.

  – Eksponat pochodzi dokładnie z 1901 roku, wyprodukowany został na specjalne zamówienie zakładów chemicznych “Silesia”, o czym świadczy wytłoczony na zewnętrznej stronie pierścienia skrót modell 1901, V.CH.F. Saarau, co znaczy Verein Chemischer Fabriken, Saarau, czyli Zjednoczone Zakłady Chemiczne Żarów. Ponadto zabytek potwierdza zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych w sferze bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładach chemicznych “Silesia” już na początku XX wieku – mówił Bogdan Mucha pracownik Izby Historycznej.

  Złączkę strażacką oficjalnie przekazano w Żarowskiej Izbie Historycznej. Sponsorzy zakupu nowego nabytku,Czesława Wojciechowski oraz  Kazimierz Kozłowski wręczyli Bogdanowi Musze prądownicę, która zasili bogate już zbiory Izby Historycznej.

  – Cieszymy się, że tym jednym gestem mogliśmy wspomóc żarowskie zbiory Izby Historycznej i mamy nadzieję, że zabytek wzbudzi zainteresowanie odwiedzających. Unikalny eksponat nierozerwalnie wiąże się z historią Żarowa i tu jest jego miejsce – mówił Kazimierz Kozłowski, radny Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej

  Magdalena Pawlik