Piekarnia w podstrefie już pewna

  5

  Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż  nieruchomości  położonej w  podstrefie  Strzegom WSSE „ INVEST- PARK” to już fakt historyczny!

  Jak poinformował Sławomir Skrzeczek, zastępca przewodniczącego komisji,   Rada Nadzorcza WSSE „ INVEST- PARK” Spółka z o.o. wyraziła zgodę  w  na wybór firmy FSB Piekarnie Sp. z o.o. jako nabywcy  niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4 ha położonej w podstrefie Strzegom, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INWEST- PARK”, będącej własnością gminy Strzegom.

  Wiceburmistrz Wiesław Witkowski i burmistrz Zbigniew Suchyta

  Firma FSB Piekarnie będzie więc podmiotem, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE INVEST- PARK.

  – Rada  Nadzorcza  WSSE nie skorzystała  z prawa pierwokupu, które posiadała zgodnie z ustaleniami  zawartymi w warunkach przetargowych między Gminą Strzegom  a WSSE „ INVEST- PARK”, dlatego zwycięzcą jest FSB Piekarnie – stwierdził  zastępca burmistrza Wiesław Witkowski.

  -Mamy już pierwszego inwestora, którego poszukiwaliśmy  od 4 miesięcy  i czekamy na następnych. Byliśmy z przedstawicielami gminy w  miejscowości  Michałów- Reginów pod  Warszawą,  zwiedziliśmy  fabrykę  bardzo podobną do powstającej  w Strzegomiu, zapoznaliśmy  się ze szczegółami procesu produkcji pieczywa oraz planami rozwoju firmy związanymi z inwestycją w Strzegomiu i jesteśmy w pełni pozytywnych wrażeń. Z  nadzieją  spoglądamy w  przyszłość, bo przecież planowane zakończenie inwestycji FSB Piekarnie w Strzegomiu nastąpi już  31 grudnia 2013 – powiedział Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

  Zgodnie z zezwoleniem przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5,8 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 33 pracowników.

  Podpisanie pomiędzy gminą Strzegom a firmą FSB Piekarnie . warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości zostało zaplanowane na 17 lutego tego.

  Poprzedni artykułZmiany w żarowskiej Wspólnocie Samorządowej
  Następny artykułKoniec historii kina Gdynia