Kara dla spółki Canal+Cyfrowy

  0

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył kolejne postępowanie mające na celu analizę metod działania przedsiębiorcy świadczącego usługi dostarczania sygnału telewizji cyfrowej.

  Postępowanie dotyczące praktyki Canal+ Cyfrowy zostało wszczęte w czerwcu 2011 roku. Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziły listy wysyłane konsumentom rezygnującym z oferty spółki. Canal+ Cyfrowy informował w nich, że abonenci odstępujący od kontraktu powinni jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze spółką. Wielu z nich mogło pomyśleć, że jest to niezbędne, aby skutecznie rozwiązać umowę. Tymczasem, zgodnie z regulaminem, aby to zrobić, wystarczyło wysłać wypowiedzenie listem. Telefon, który miał wykonać konsument mógł służyć przedsiębiorcy m.in. do prezentacji atrakcyjniejszej oferty i zachęcenia go do dalszego korzystania z usługi.

  Prezes UOKiK uznała, że Canal+ Cyfrowy wprowadził konsumentów w błąd co do ich obowiązków. Na przedsiębiorcę nałożono karę 1 806 304 zł. Spółka zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ Canal+ Cyfrowy odwołał się do sądu.

  Jeśli sąd utrzyma w mocy decyzję UOKiK, wówczas konsumenci będą mogli dochodzić roszczeń.

  Konsumenci bezpłatną pomoc mogą uzyskać od rzeczników konsumentów lub pod numerem telefonu 800 007 707, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. Ponadto pomoc zapewnia Federacja Konsumentów w swoich oddziałach. Dochodzenie roszczeń może ułatwić również ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która daje konsumentom możliwość wytoczenia powództwa w ich indywidualnych sporach z przedsiębiorcami. W toku takiego postępowania sąd weryfikuje, czy dana praktyka rynkowa przedsiębiorcy jest nieuczciwa. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić przed sądem, że stosowana przez niego praktyka rynkowa nie wprowadza konsumentów w błąd.

  Komunikat UOKiK przekazuje

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdnicy