45 milionów złotych na nowe drogi na południu Dolnego Śląska

  3

  Zarząd województwa wybrał dziś kolejne inwestycje drogowe, które mają szansę na dofinansowanie z funduszy unijnych. Wśród nich są także dwie drogi ze Świdnicy.  Wartość wsparcia, o jakie wnioskowały na ten cel dolnośląskie samorządy, sześciokrotnie przekroczyła dostępną pulę. Spośród 29 przedsięwzięć drogowych, które ostatecznie z pozytywnym wynikiem przeszły pierwszy etap selekcji, zarząd wyłonił 9 propozycji.

  Prawie 45 milionów złotych, bo tyle wynosi pula przeznaczona tym razem na dotacje, to kwota przeznaczona m.in. na budowę lub przebudowę obwodnic miejscowości i poprawę szlaków tranzytowych prowadzących przez miasta, a także na budowę i modernizację połączeń z głównymi drogami krajowymi.

  O wyborze danej propozycji decydowały dwa kryteria: pilność inwestycji i jej znaczenie dla równomiernego rozwoju regionu. Za te dwa kryteria można było otrzymać od 2 do 30 punktów – inwestycje, które wybrał zarząd, uzyskały co najmniej 16 punktów. Kluczowa okazała się lokalizacja planowanych dróg. Ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie inwestycje głównie w północnej części województwa, zarząd zdecydował, że dofinansuje poprawę połączeń drogowych na południu regionu, „poniżej” autostrady A4 i drogi A18. Wśród wybranych propozycji znalazły się drogi w Jeleniej Górze, Karpaczu, Wałbrzychu, Bielawie, Świdnicy, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Wleniu i Osiecznicy (krótkie opisy inwestycji poniżej).

  Kolejnym etapem w staraniach o pieniądze z Unii będzie zaproszenie dziewięciu wybranych projektodawców do składania właściwych wniosków o dofinansowanie, zawierających już pełną dokumentację każdej inwestycji. Na pierwszym etapie wystarczyło złożyć dokumenty w wersji uproszczonej. Taka dwufazowa procedura związana jest prowadzona po to, by nie narażać nikogo na niepotrzebne koszty w przypadku, gdyby jego projekt miał być ostatecznie odrzucony.

  Ostatnim etapem będzie przyznanie dofinansowania przez zarząd województwa. Należy podkreślić, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy dostaną zaproszenie do złożenia pełnej dokumentacji i zostaną pozytywnie ocenieni, otrzymają dofinansowanie. Inwestycje, które trafią na listę rezerwową, mają jednak szansę na wsparcie, jeśli pojawią się dodatkowe pieniądze.

  PROJEKTY INWESTYCJI, KTÓRE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYBRAŁ W PRESELEKCJI:

  • 1. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu – inwestycja zakończy połączenie drogi krajowej nr 35 z drogą wojewódzką 379, co odciąży przejazd tranzytowy przez centrum Wałbrzycha i usprawni bezpośredni dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • 2. Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu – projekt ma na celu zmniejszenie bardzo  dużego natężenia ruchu w centrum Karpacza; ulica Parkowa będzie stanowić  obwodnicę centrum tej miejscowości
  • 3. Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze – usprawni dojazd z drogi krajowej nr do Cieplic Zdrój omijając centrum miasta
  • 4. Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – projekt ma na celu ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w centrum miasta, wyprowadzając ruch z drogi krajowej nr 8 na południowy- wschód od miasta
  • 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Zgorzelec -Tylice – Mała Wieś Dolna- po realizacji inwestycji usprawniony zostanie ruch z autostrady A4 i Zgorzelca na południe i południowy- zachód województwa
  • 6. Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I wraz z przebudową wiaduktu kolejowego  (wnioskodawca miasto Świdnica) – ma na celu usprawnienie obejścia  centrum Świdnicy, gdzie występuje duże natężenie ruchu i poprawi połączenie z droga krajową nr 35
  • 7. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń (wnioskodawca starostwo lwóweckie) – wyprowadzenie ruchu tranzytowego
  • 8. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D (wnioskodawca miasto Bielawa) wyprowadzenie ruchu tranzytowego
  • 9. Odbudowa drogi gminnej Osieczów-Dobra zgłoszony przez gminę Osiecznica – projekt zlokalizowany jest na drodze gminnej łączącej drogi  wojewódzkie nr 350 i 357,  usprawnia połączenie pomiędzy autostradą A4 i  A 18 oraz drogą krajową nr 94.

  ********

  – Cieszymy się, że nasz projekt przeszedł pozytywnie pierwszą fazę oceny, ale to dopiero połowa sukcesu, bo najważniejsza jest finalna decyzja zarządu o dofinansowaniu – komentuje Stefan Augustyn, rzecznik świdnickiego magistratu.. Zabiegamy o fundusze na przebudowę fragmentu ulicy Sprzymierzeńców (na wysokości ul. Rycerskiej) i Polna Droga (na wysokości ul. Piaskowej) wraz z przebudową wiadukt kolejowego, który jest wąskim gardłem na tej trasie. Inwestycja jest warta blisko 5 mln zł, z tego ok. 3,5 mln zł Świdnica może uzyskać w ramach dofinansowania.

  Wszystkie inwestycje drogowe RPO w liczbach

  Ponad 273 mln euro – tyle z programu regionalnego przeznaczamy na inwestycje komunikacyjne
  w naszym województwie, z czego 196,3 mln euro na poprawę infrastruktury drogowej, 21,7 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej, a 55 mln euro na transport miejski i podmiejski

  100 – tyle kilometrów dróg zostanie zmodernizowanych

  60 – tyle pojazdów komunikacji miejskiej zostanie zakupionych, będzie w nich 7 000 miejsc
  dla pasażerów

  45 – tyle kilometrów nowych dróg zostanie zbudowanych,  jeśli zakończą się wszystkie zaplanowane inwestycje, z czego 25 km to drogi regionalne, a 20 km to drogi lokalne

  17 – tyle pojazdów komunikacji kolejowej zostanie zakupionych, będzie w nich 3 000 miejsc
  dla pasażerów

  8 – tyle kilometrów linii kolejowych zostanie zmodernizowanych

  Rekordowe dotychczas dofinansowanie z programu regionalnego na budowę drogi na Dolnym Śląsku otrzymała w ubiegłym roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Chodzi o odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia (Bielany – Łany – Długołęka). Wartość całej inwestycji to blisko 350 mln zł, zaś dotacja wynosi 162,7 mln zł. Prace mają zakończyć się w 2013 r. Ponadto unijne dotacje przyczynią się m.in. do powstania obwodnic Nowej Rudy i Jeleniej Góry, budowy mostu na Odrze, który ułatwi dojazd z Dolnego Śląska do Wielkopolski, a także mniejszych dróg prowadzących do stref gospodarczych i atrakcji turystycznych naszego regionu.