WOŚP: Miasto odpowiada

    13

    Wczoraj komendant Hufca ZHP poinformował, że harcerze wycofują się z organizowania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez pięć lat Hufiec udowodnił, że radzi sobie z tym zadaniem znakomicie, jednak bez większego wsparcia nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom świdniczan. Dziś Stefan Augustyn, rzecznik Urzędu Miejskiego odpowiada:

    Harcerze przez ostatnie lata pokazali, że znakomicie sobie radzą z organizowaniem kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tej okazji należą im się podziękowania za ogromny wkład. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem ZHP. Szkoda, że jako główny powód, co gorsze niezgodny z prawdą Komendant Hufca podaje brak wsparcia ze strony miasta. Miasto w tym roku, podobnie jak przed laty zaangażowało się we wsparcie działań organizatorów. Przy tej okazji warto pamiętać, że w Świdnicy działają dwa sztaby orkiestry. Sumując naszą pomoc finansową i wsparcie organizacyjne to na gorąco wychodzi kwota przekraczająca 10 tys. zł. Odnosząc się tylko do sztabu ZHP nasza pomoc polegała m. in. na sfinansowaniu bądź dołożeniu pieniędzy do zorganizowania sceny, występu zespołu, światełka do nieba, zakupie materiałów biurowych i plakatów oraz innych potrzebnych akcesoriów, a także transportu.

    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest przede wszystkim zrywem różnych organizacji społecznych, fundacji i ludzi dobrej woli. A za dowód na to niech posłuży fakt, że spośród ponad 1.500 sztabów, tylko blisko 50 z nich organizują urzędy. Powód jest prosty, WOŚP to inicjatywa „oddolna” całej rzeszy ludzi dobrej woli, którym wsparcie Urząd Miejski w Świdnicy udzielał i udzielać będzie. Dlatego też mamy nadzieję, że jak już emocje i stres u organizatorów opadną, to stanowisko ZHP będzie inne, a znajdą się również inne organizacje pozarządowe lub grupy, które pomogą w przygotowaniach kolejnej akcji.