Woda będzie czystsza

  0

  Gruntowna modernizację przeszła oczyszczalnia ścieków w Krzyżowej. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych.

  Istniejąca oczyszczalnia ścieków SUPERBOS-150 wybudowana została w 1995r. Zlokalizowana jest na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące z kompleksu pałacowego Fundacji oraz z pobliskich wsi Krzyżowa i części Grodziszcza. Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej polegała  na wymianie zużytych instalacji technologicznych oraz na montażu nowych instalacji do oczyszczania ścieków bez zmiany zabudowy oraz gabarytów oczyszczalni.

  Nowe urządzenia zwiększą efektywność oczyszczania, usprawnią pracę obsługi oraz wpłyną na oszczędność zużycia energii elektrycznej. Zadanie przyczyni się do uzyskania lepszych niż dotychczas parametrów oczyszczonych ścieków, a tym samym zwiększy się ochrona środowiska.

  Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi przyjęcie ścieków ze skanalizowanej w roku 2011 pozostałej części wsi Grodziszcze. Drugi i trzeci etap kanalizacji wsi Grodziszcze. prowadzony był od czerwca 2010 r. do września 2011 r. W tym okresie wykonano około 7 km kanalizacji w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym oraz 5 układów pompowni ścieków. Drugi i trzeci – końcowy etap budowy kanalizacji zapewnił mieszkańcom Grodziszcza zrzut ścieków do istniejącej oczyszczalni w Krzyżowej. Celem inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego zlewni rzeki Bystrzycy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wyposażenie nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Grodziszcze w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej. Łączny koszt budowy 9 km sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą oszacowano  kwotę ok. 7,96 mln zł, przy  dofinansowaniu w wysokości 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica