Deszcz nagród dla kolędników [VIDEO]

  0

  Ponad 2000 uczestników wzięło udział w XX Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, organizowanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Przez 5 dni widzowie obejrzeli ponad 30 spektakli, a jury miało prawdziwy orzech do zgryzienia, tak wysoki był bowiem poziom prezentacji. Dzisiaj wybrano najlepsze spektakle i aktorów.

  Jury w składzie:

  1. Kazimiera Momot – przewodnicząca jury,
  2. Małgorzata Braniecka – wieloletni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury,
  3. Tadeusz Szarwaryn – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie, kompozytor i autor tekstów muzycznych, wieloletni laureat ŚPZK,
  4. ks. Roman Tomaszczuk red. nacz. „Gościa Świdnickiego”,

  po obejrzeniu wszystkich prezentacji kolędniczych postanowili nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne zespołom i uczestnikom w trzech kategoriach:

  –    przedszkolnej,

  –    szkół podstawowych i gimnazjów,

  –    instytucji pozaszkolnych.

  Kryterium oceny prezentacji jury to:

  –    odpowiedni dobór repertuaru do odpowiedniej grupy wiekowej;

  –   elementy scenografii i kostiumy;

  –   ekspresja słowa, gestu;

  –    ruch sceniczny;

  –   muzyczne aranżacje i śpiew.

  W grupie przedszkolnej jury postanowiło przyznać:

  Nagrodę finansową w wysokości 400 zł dla

  Przedszkola Miejskiego nr 6 ze Świdnicy – za barwne widowisko łączące dziecięcą ekspresję z autentyczną radością z faktu narodzenia Pana.

  Nagrody Biskupa Świdnickiego dla:

  –  Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” (prezentacja „Światło w ciemności świeci”) – za głębokie treści ewangeliczne przekazane przez dzieci w przystępny sposób;

  –  Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy (prezentacja „Jasełka misyjne”) za misyjne przesłanie zbawienia przez narodzenie Jezusa.

  Wyróżnienie dla:

  –  Przedszkola Miejskiego  nr 14 w Świdnicy (przedstawienie „Wigilijne nastroje”) – za wprowadzenie wigilijnego nastroju poprzez ruch sceniczny, bardzo dobre opanowanie tekstów przez małych aktorów;

  –   Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świdnicy (przedstawienie „Kolęda świetlista) – za pełne radości zabawy wokół żłóbka narodzin Jezusa

  Nagrody indywidualne przyznano za role, dla:

  –   Tytusa Tomkiewicza- Heroda z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy,

  –    Agaty Burdak – I owieczki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świdnicy,

  –    Martyny Gaik – Narratorki z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy,

  –   Miłosza Kwiatka z Przedszkola nr 4 (za śpiew) – nagroda Tadeusza Szarwaryna, członka jury.

  W grupie szkół podstawowych i gimnazjów jury przyznało nagrody  finansowe w wys. 400 zł dla:

  –   Gimnazjum nr 1 w Świdnicy – za sugestywny i  ciekawy  przekaz o Bożym Narodzeniu    oraz wysoki poziom wokalno-muzyczny;

  –   Szkoły Podstawo0wej nr 105 i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy – za anielski humor wpleciony w oryginalny scenariusz.

  wyróżnienia dla:

  –    Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy. Grupa TPS i Śpiewający Przyjaciele (prezentacja „Anielska rezerwa”) – za scenariusz będący cennym przypomnieniem roli kolędy żołnierskiej i politycznej w ciągłym dążeniu narodu polskiego do odzyskania wolności;

  –    dla grupy instrumentalistów występujących w przedstawieniu jasełkowym ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy (jasełka)  – za oddanie swoich talentów w głoszeniu narodzenia Pana;

  –  Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu z Wrocławia („Ach to Niebo” ) za oryginalny scenariusz prezentacji;

  –   Gimnazjum w Lutomi Dolnej – za ciekawe teksty, walory lokalne i dojrzalą grę aktorską.

  Nagrody indywidualne otrzymują:

  –   Barbara Kowalska- Herodowa ze Szkoły Podstawowej w Pszennie (jasełka „Gdzie diabeł nie może”;

  –  Jędrzej Glinka – Mikołaj i Natalia Wajs – Gwiazdka ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy (jasełka „Mikołaj do wynajęcia”);

  Michał Marchewka -akordeonista ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy – nagroda red nacz.„Gościa Niedzielnego”, ks. Romana Tomaszczuka;

  –     Iza Piecyk za rolę pasterza z Gimnazjum w Lutomi Dolnej – nagroda Małgorzaty Branieckiej, członka jury;

  –     Karolina Jurek – Anioł z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wrocławia.

  W grupie instytucji pozaszkolnych jury przyznało nagrody finansowe  w wys. 400 zł dla:

  –   Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świdnicy („Otworzyły się oczy”) – za układ chore-ograficzny i grę aktorską;

  –  Wałbrzyskiego Ośrodkowi Kultury („Krótka opowieść sceniczna”) – za lekkość przekazu scenicznego, wartkość dialogów i łatwe nawiązanie kontaktu z widzami mimo „Krótkiej opowieści” bożonarodzeniowej;

  Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTW – orki („Herody”) za przekazanie pięknej tradycji herodów śląskich i popularyzację mniej znanych na Dolnym Śląsku tekstów kolędniczych;

  Nagrodę Biskupa otrzymuje:

  Rodzina Kowalskich („Z kolędą u rodzinki”) –za odważne, wielopokoleniowe kolędowanie;

  Nagrodę przewodniczącej jury – Kazimiery Momot otrzymuje:

  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy („Boże narodzenie tuż, tuż”) – za wprowadzenie poprzez wiersz i piosenkę świąteczną radosnego nastroju wieczoru wigilijnego;

  Jury przyznało wyróżnienia dla:

  –  Fundacji Ut Unum Sint (jasełka „Bóg jest wśród nas”) – za ruch sceniczny i aran-żacje muzyczną;

  Młodzieżowego Domu Kultury („Jasełka na wesoło”) za sugestywny rysunek sce-niczny i przemyślaną grę aktorską;

  Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (pantomima „Na rozstaju dróg”) – za głę-boką refleksję nad zjawiskiem walki dobra ze złem przekazanej w formie pantomi-my;

  –  Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy (montaż słowno-muzyczny „Wszystkiego najlepszego”) – za piękne metafory bożonarodzeniowe, podkreślenie wagi dobroci i czułości w życiu człowieka;

  Jury przyznało nagrodę  Grand Prix Teatrzykowi Obrzędowemu „Tradycja” z Bystrzycy Górnej w wysokości 700 zł (jasełka „Nim Heroda diabli wzięli”) – za pełny sceniczny profesjonalizm.

  Poprzedni artykułW szkole o szkole w ZSHT PROGRAM [VIDEO]
  Następny artykułNoworoczne horrory