Z certyfikatem i nowym podjazdem

  1

  Decyzją Zarządu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp z o.o. w Gdyni Urząd Gminy Świdnica otrzyma Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienia wymagań zawartych w normie ISO 9001:2008.

  W swojej dotychczasowej działalności PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. wydała już ponad 1000 certyfikatów, w tym 200 dla jednostek samorządu terytorialnego. To bardzo wysoki wskaźnik w porównaniu z innymi firmami, które do tej pory przyznały ok. 60 certyfikatów dla samorządów.

  W wyniku auditu certyfikacyjnego przeprowadzonego w dniach 15-16 listopada 2011, po sprawdzeniu dokumentacji auditowej rekomendacji Audytora wiodącego oraz rekomendacji PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. i braku niezgodności Urząd Gminy już niebawem będzie mógł oficjalnie posługiwać się certyfikatem ISO 9001:2008

  Głównym celem wprowadzenia ISO jest podnoszenie jakości usług świadczonych przez daną organizację, w tym wypadku przez Urząd Gminy Świdnica. Droga do jego otrzymania była bardzo trudna, wymagała dużego zaangażowania wszystkich pracowników z uwagi na krótki okres wdrożenia systemu, bo w niespełna 3 miesiące. Urząd Gminy wspólnie z 5 innymi jednostkami samorządu terytorialnego wziął udział w projekcie doradczo – szkoleniowym pn. „Nowoczesny urząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Jedno z zadań zakładało wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością. Cały proces otrzymania certyfikatu poprzedzony był auditami wewnętrznymi, które w ocenie audytora wiodącego przeprowadzone zostały sprawnie i rzetelnie. Uzyskanie Certyfikatu będzie nagrodą za dostosowywanie pracy Urzędu Gminy do wymagań międzynarodowych norm, które określają odpowiednie wymagania dla właściwego organizowania i wykonywania pracy w różnego rodzaju firmach, organizacjach, instytucjach ale również jednostkach samorządowych. Przywołane powyżej międzynarodowe normy, to nic więcej jak zbiór zapisów i wytycznych. którymi powinni się kierować zarządzający, aby skutecznie zarządzać daną organizacją. Realizacja podstawowych wymagań zapisanych w normie świadczy o tym, że Kierownictwo Urzędu Gminy Świdnica i jego pracownicy spełniają bardzo surowe kryteria m.in. w takich normach jak: nadzór nad dokumentami, odpowiedzialność kierownictwa, orientacja na klienta, odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, zarządzanie zasobami, doskonalenie i wiele innych. Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i towarzyszących temu zmian w organizacji i filozofii pracy to dopiero początek drogi, a celem na przyszłość jest ciągłe doskonalenie działań dla dobra mieszkańców – mówi wójt gminy Świdnica. Jednym z Celów Jakości jaki założyliśmy sobie na 2011 r. było zniesienie barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do urzędu. Jak można się przekonać cel ten udało nam się osiągnąć, wydając na ten cel 67 tys. zł. Pokonaliśmy tym samym jedną z przeszkód, która w wielu rankingach plasowała nas niżej w odniesieniu do innych samorządów – mówi wójt gminy Teresa Mazurek

  Na uwagę zasługuje fakt niewielkich kosztów finansowych związanych z wymienionymi działaniami. Koszt przeprowadzenia audytu certyfikującego jak i szkoleń z tym związanych został sfinansowany ze środków europejskich. Owocem współpracy urzędników i konsultantów są karty usług stanowiące dokumentację Systemu Zarządzania Jakością.

  Podczas wdrażania systemu pracownicy urzędu wzięli również udział w finansowanym ze środków europejskich projekcie szkoleniowym realizowanym przez Stowarzyszenie Konsultantów Administracji Publicznej z Dzierżoniowa, Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr. Dzięki temu wszyscy pracownicy Urzędu pozyskali wiedzę o Systemie Zarządzania Jakością.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułŚwidnicki Imprezownik
  Następny artykułKarnety na lodowisko mają właścicieli