Pracowali na rzecz miasta

  1

  Z końcem listopada 2011 zakończyło się wykonywanie na terenie gminy Świebodzice prac społecznie użytecznych. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez władze miasta z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy od początku sierpnia 2011, 10 osób z terenu Świebodzic wykonywało w ramach prac społecznie użytecznych prace porządkowe na rzecz miasta.

  – Prace uruchomił Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to jeden ze sposobów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. – Bezrobotni wykonywali określone zajęcia, za które otrzymali świadczenia pieniężne, nie tracąc jednocześnie statusu osoby bezrobotnej.

  Spośród 10 bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne jedna osoba podjęła zatrudnienie na stałe. Ponadto udało się zaktywizować zawodowo osoby, które nigdy lub od wielu lat nie pracowały.

  Łączny koszt zatrudnienia bezrobotnych to 11.680 zł, z czego refundacja z Funduszu Pracy wyniosła 7.008 zł.

  Poprzedni artykuł1000 turystów w lubachowskim schronisku
  Następny artykułSesja z minutnikiem w ręku