Małżeństwo to jest misja [FOTO/VIDEO]

  11

  Pięć par świętowało dzisiaj, 10 grudnia, w Urzędzie Stanu Cywilnego 50-lecie pożycia małżeńskiego. Były kwiaty, medale od prezydenta Bronisława Komorowskiego, lampka szampana i łzy wzruszenia. – Małżeństwo to jest misja, której efektem są dzieci i wnuki – mówiła Maria Staryszak z Mysłakowa po zakończeniu uroczystości.

  Swoje złote gody w USC świętowały cztery pary ze Świdnicy: Janina i Józef Grzelakowie, Czesława i Marian Leszczyńscy, Teresa i Mirosław Modelscy, Regina i Tadeusz Patynowscy i jedna z gminy Marcinowice Maria i Stanisław Staryszakowie. W trakcie uroczystości jubileuszowych małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.

  ***

  Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty.

  O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków.

  Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

  Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone medalami mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.