Drożej, ale z dopłatą

  9

  Dzisiaj, 5 grudnia jednogłośnie gminni radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane porządkiem XIX Sesji Rady Gminy. Wśród nich dwie dotyczyły zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiedzenie ścieków na terenie gminy Świdnica oraz dopłat  do taryfowych grup odbiorców.

  Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2012 ceny za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych  kształtować się będą następująco:

  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Rok 2012
  Cena zł/m3

  z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  na terenie Gminy Świdnica na okres od 1-01-2012

  do 31-12-2012

  Ceny brutto po uwzględnieniu dopłat dla użytkowników gospodarstw domowych
  brutto ( w tym 8%VAT) brutto( w tym 8%VAT)
  Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę 4,08 3,63 zł/m3

  (dopłata

  0,45 zł/m3

  z budżetu gminy)

  Cena za odprowadzanie ścieków 6,75 6,20 zł/m3

  ( dopłata

  0,55 zł/m3

  z budżetu gminy)

  W porównaniu z rokiem bieżącym średni wzrost cen za m3 wody wynosić będzie 7%, natomiast w przypadku odprowadzania ścieków 15,8%. Łączny wzrost cen za wodę i ścieki planowany jest na poziomie 12,6%.

  W budżecie gminy na 2012 r. radni Gminy Świdnica zabezpieczyli kwotę 260 tys. zł. na dopłaty dla V grupy odbiorców tj. użytkowników gospodarstw domowych.

  Porównanie cen za rok 2011 i prognozowanych na rok 2012

  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2011
  Cena zł/m3

  z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  na terenie Gminy Świdnica na okres

  od 1-01-2012

  do

  31-12-2012

  Ceny brutto po uwzględnieniu dopłat dla użytkowników gospodarstw domowych Cena zł/m3

  z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  na terenie Gminy Świdnica

  na okres od

  1-01-2011

  do 31-12-2011

  Ceny brutto po uwzględnieniu dopłat dla użytkowników gospodarstw domowych
  brutto ( w tym 8%VAT) brutto ( w tym 8%VAT) brutto ( w tym 8%VAT) brutto ( w tym 8%VAT)
  Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę 4,08

  3,63 zł/m3

  (dopłata

  0,45 zł/m3

  z budżetu gminy)

  3,83 3,38 zł/m3

  (dopłata

  0,45 zł/m3

  z budżetu gminy)

  Cena za odprowadzanie ścieków 6,75 6,20 zł/m3

  ( dopłata

  0,55 zł/m3

  z budżetu gminy)

  5,52 5,35 zł/m3

  (dopłata

  0,17 zł/m3

  z budżetu gminy)

  Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica

  Poprzedni artykułMają oko na licealistów
  Następny artykułJesień we Fregacie