Prymusi ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów

  0

  16 uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego otrzymało wczoraj z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz oraz członka Zarządu Powiatu w Świdnicy Sabiny Cebuli stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów. Jest to forma nagrody dla uczniów, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

  Uroczystość została zorganizowana wczoraj, 29.11.2011 roku w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało w sumie 275 najzdolniejszych młodych Dolnoślązaków.

  Stypendyści z powiatu świdnickiego:

  Anna Kubinka –  I LO w Świdnicy

  Agata Stańczak – II LO w Świdnicy

  Radosław Rynkiewicz – III LO w Świdnicy

  Angelika Balcerzak – Liceum Ogólnokształcące nr IV w Świdnicy

  Klaudia Karcz – Liceum Ogólnokształcące nr V w Świdnicy

  Paweł Woszczek – Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy

  Anna Pawłowska – Liceum Profilowane nr I w Świdnicy

  Ewa Podwińska – Technikum nr 2 w Świdnicy

  Wojciech Trzaska – Technikum nr 4 w Świdnicy

  Paweł Tarczyński – Technikum nr 5 w Świdnicy

  Mateusz Malicki – Technikum nr 6 w Świdnicy

  Adam Balawender – Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

  Marek Piskor – Technikum w Strzegomiu

  Katarzyna Story – Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach

  Małgorzata Jewtuchow – Technikum nr 4 w Mokrzeszowie

  Łukasz Pacholewski – Technikum w Żarowie

  Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym dniu przyznawano także jednorazowe stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 32 stypendystów MEN ze szkół Dolnego Śląska zabrakło jednak w tym roku uczniów naszego powiatu. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki. Ponadto stypendia MEN otrzymują uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

  Monika Żmijewska