Jest praca w Straży Pożarnej

  24

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

  Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, prawo jazdy minimum kat. C, uregulowany stosunek do służby wojskowej, bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne, wysoki stopień sprawności fizycznej, wiek do 30 lat, zamieszkały na terenie powiatu świdnickiego.

  W terminie do dnia 8 grudnia 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy przy ul. Al. Niepodległości 8-10 należy złożyć ankietę, która jest do pobrania w sekretariacie komendy lub na stronie internetowej KP PSP Świdnica: www.strazswidnica.pl

  Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy przeprowadzi w trzech etapach Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP.

  ETAP I. W etapie pierwszym komisja weryfikuje kandydatów na podstawie analizy złożonych ankiet. Komisja informuje telefonicznie kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego.

  ETAP 2. Dla osób wyłonionych z etapu pierwszego, Komisja w dniu 16 grudnia 2011 roku o godz. 900 przeprowadzi test sprawności fizycznej. (Test sprawności fizycznej przeprowadza się na podstawie rozporządzenia MSWiA). Kandydaci muszą koniecznie posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż na jeden tydzień przed datą jego przeprowadzenia. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z prób wydolnościowo – sprawnościowych:

  Podciąganie się na drążku (nachwytem)

  Próba – zmodyfikowana metoda harwardzka („HARVARD STEP-UP TEST”).

  Bieg przełajowy na 1000 m

  Bieg sprinterski na 50 m

  Wejście na drabinę na wysokość 25 metrów

  System ocen prób sprawnościowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia MSWiA.

  ETAP 3. W tym etapie Komisja w dniu 22 grudnia 2011 roku przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Do etapu trzeciego zostaną zaproszone telefonicznie osoby z największą ilością punktów z etapu drugiego oraz punktacji z ankiety.

  Wybrany kandydat zostanie skierowany do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie poddany zostaje badaniom psychologicznym i specjalistycznym badaniom lekarskim. Przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy nastąpi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej odbytego w Ośrodku Szkolenia PSP. Kandydat będzie przyjęty do służby w systemie zmianowym. Pierwsze 3 lata to okres służby przygotowawczej. W przypadku odrzucenia kandydata przez Komisję Lekarską MSWiA lub jego osobistej rezygnacji z ubiegania się do służby w PSP, następnym kandydatem do służby będzie kolejna osoba z listy postępowania kwalifikacyjnego.

  Poprzedni artykuł„Biały Orlik” od 6 grudnia
  Następny artykułPrymusi ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów