O nagrodach, delegacjach i zaleceniach po kontroli

  7

  Dopiero dzisiaj Komisja Rewizyjna Rady Powiatu podsumowała rozpoczętą w kwietniu pracę zespołu, który kontrolował wydatki bieżące w świdnickim starostwie w 2010 roku. Po lupę trójka radnych – Piotr Zalewski, Roman Etel i Piotr Fedorowicz wzięła m.in. delegacje starosty i dyrektorów, nagrody za pracę, zamówienia na remonty i zakupy, zlecenia na prace dodatkowe dla urzędników. U nas pełny protokół i odpowiedź starosty, Zygmunta Worsy.

  Kontrola trwała od 17 kwietnia do 2 sierpnia 2011 roku. Jak podkreślał przewodniczący zespołu, Piotr Zalewski,  w protokole znalazły się wyłącznie te sprawy, które wzbudziły wątpliwości bądź zdaniem kontrolujących wiązały się z naruszeniem przepisów prawa.  Dotyczyły m.in. „horrendalnie wysokich nagród”, jakie przyznano niektórym pracownikom w 2010 roku. Najwyższa, w wysokości 10 tysięcy złotych brutto, o 3,4 tysiąca przekroczyła najwyższe miesięczne wynagrodzenie w starostwie. Zespół stwierdził, że nie ma żadnego regulaminu regulującego wysokości i sposób przedzielania nagród oraz premii. Dzieje się to w sposób uznaniowy. Tymczasem sprawa dotyczy niebagatelnych środków, bo aż 10% całej puli przeznaczonej na pensje w starostwie. Zespół podważył także zasadność znacznej części wyjazdów starosty oraz jednego z pracowników  w delegacje. Protokół został przyjęty przez Komisję Rewizyjną. PROTOKÓŁ PRZECZYTASZ TU

  Zygmunt Worsa nie zgodził się z ustaleniami zespołu. Do każdego punktu odniósł się w szczegółowej odpowiedzi. Zarzucił komisji subiektywizm i brak kompetencji. ODPOWIEDŹ STAROSTY PRZECZYTASZ TU

  Po niezwykle burzliwej dyskusji, w której pojawiały się m.in. zarzuty o polityczną stronniczość, Komisja Rewizyjna przyjęła zalecenia pokontrolne. Starosta może się od nich odwołać do rady Powiatu. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

  Komisja zadecydowała także o przekazaniu ustaleń zespołu kontrolnego do Rzecznika Dyscypliny Finansów. Wniosek w tej sprawie zgłosił Piotr Zalewski. Został przyjęty trzema głosami, jedna osoba się wstrzymała, dwie były przeciw.

  Komisja Rewizyjna planuje kolejną kontrolę, która ma tym razem dotyczyć finansów szpitala Latawiec. Termin zostanie wyznaczony prawdopodobnie na 22 listopada, po zakończeniu trwającej w placówce kontroli starostwa.

  asz

  Poprzedni artykuł„W szkole o szkole” w II LO [zapowiedź]
  Następny artykułTancerze przed prezydentem