Wyemitują obligacje

  1

  5 mln zł w formie obligacji długoterminowych wspomogą budżet Świebodzic. Uchwałę o emisji papierów podjęła Rada Miejska na sesji w dniu 27 października 2011r. Gmina Świebodzice stanęła przed koniecznością skorzystania z tej bezpiecznej formy kredytowania.

  – Jesteśmy w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji z udziałem środków unijnych, jest już jednak pewne, że ich refinansowanie nie nastąpi w tym roku z powodu opóźnień w realizacji budżetu unijnego – tłumaczył przyczyny burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz. – Po analizie dochodów ze sprzedaży mienia za trzy kwartały tego roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną one zrealizowane w takiej wysokości, jak zostało to zaplanowane w budżecie. Aby zatem zapewnić bezpieczną realizację inwestycji i stabilność budżetu, prosimy Radę o zgodę na emisję obligacji.

  W gminie prowadzonych jest co najmniej 6 dużych inwestycji, na większość których gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To m. in. rewitalizacja Parku Miejskiego, rewitalizacja obszaru ulic Młynarskiej i Piaskowej, budowa Centrum Rehabilitacji Społecznej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, remont przejścia między ulicami Prusa i Krasickiego; do tego dochodzi budowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach, a w perspektywie kilku tygodni rozpocznie się kolejne, duże zadanie – uzbrajanie terenów w Podstrefie Świebodzice WSSE „Invest-Park”. Wszystkie te zadania finansowane są w całości z budżetu samorządu, bo nawet w tych przypadkach, gdzie zostało przyznane dofinansowanie unijne, odbywa się ono na zasadzie refundacji – czyli pieniądze wpłyną po realizacji inwestycji. Już dziś wiadomo, że tak oczekiwane refinansowanie opóźni się o kilka miesięcy. A chodzi o niebagatelną kwotę ponad 2 mln zł.

  – Płatności wynikające z zawartych umów muszą być realizowane przez gminę w terminie – podkreślała skarbnik gminy Luiza Gass-Sokólska. – Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że jeśli gmina nie wywiąże się ze swoich powinności płatniczych, to Unia może wstrzymać refundację. Nie możemy na to pozwolić.

  Świebodzice wybrały najbezpieczniejszą ścieżkę zdobycia pieniędzy na zapewnienie płynności finansowej gminy. Praktycznym aspektem, który przemawia na korzyść obligacji jest dłuższy okres karencji w spłatach oraz możliwość odłożenia w dłuższym czasie spłat kapitału i wykupu obligacji. Gmina będzie mogła także wcześniej wykupić papiery bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Planowany pierwszy wykup obligacji nastąpi w 2015 roku, a zakończy w 2019.

  Rada podjęła także dwie inne uchwały, bezpośrednio związane z emisją obligacji – to wprowadzenie stosowanych zmian w budżecie gminy na 2011r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania.

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  rzecznik prasowy UM w Świebodzicach

  Poprzedni artykułPotok już niegroźny
  Następny artykułDla tych, którzy odeszli