Potok już niegroźny

  3

  III etap regulacji rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie dobiegł końca. Ponad 36,1 mln. zł. rządowej pomocy trafiło w tym roku do 50 gmin i 13 powiatów na usuwanie skutków ubiegłorocznych skutków powodzi. Gmina Świdnica otrzymała na ten cel 900 tys. zł. z przeznaczeniem właśnie na regulację rowu w Mokrzeszowie.

  Prace przy regulacji potoku obejmowałyregulację odcinka rowu o długości 442 mb, pogłębienie rowu i obudowę skarp materacami siatkowo-kamiennymi, dna płytami ażurowymi. Zabezpieczono brzegi rowu murami oporowymi z kamienia, wykonano 3 szt. przepustów rurowych o średnicy 1500 mm oraz rurociągu o średnicy 1500 mm. W ramach regulacji przełożono  również odcinki sieci sieci wodociągowej i gazowej, odtworzono  nawierzchnię dróg w obrębie wymienianych przepustów, wykonano schody zejściowe w obrębie skarp. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 1,18 mln zł, w tym dofinansowanie na poziomie 900 tys. zł.

  W 2009 r. na realizację pierwszego etapu, który obejmował umocnienia rowu na odcinku 828 m. władze gminy wydały ponad 735 tys. zł w tym 548,9 tys.zł z dotacji MSWiA. W 2010 r. wydano ponad 1,14 mln zł. w tym 800 tys. w ramach środków z MSWiA. W drugim etapie prac wykonano m.in.  pogłębienie rowu i odbudowie skarp, ubezpieczenie brzegów, wykonanie  przepustów, naprawę nawierzchni dróg na odcinku ponad 630 m.

  Janusz Waligóra

  UG Świdnica

  Poprzedni artykułKolejne zwycięstwo MKS-u
  Następny artykułWyemitują obligacje