Powiat Świdnicki gospodarzem

  2

  W środę i czwartek 26-27 października będziemy gościć w powiecie świdnickim starostów dolnośląskich powiatów. Spotkanie samorządowców zorganizowane jest w ramach posiedzenia Konwentu Powiatów Dolnego Śląska. W programie spotkania oprócz rozmów o sprawach i problemach samorządu powiatowego, przewidziano uroczyste otwarcie dla ruchu samochodowego nowej drogi łączącej strefy ekonomiczne z autostradą A4.


  Gospodarzem Konwentu jest starosta świdnicki Zygmunt Worsa. Udział w spotkaniu zapowiedzieli także marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec oraz wojewoda dolnośląski Marek Skorupa. Oprócz nowej drogi goście obejrzą także oddany w sierpniu do użytku kompleks Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz Regionalny Specjalistyczny Szpital „Latawiec” w Świdnicy.

  W czwartkowym programie obrad znalazły się punkty, w których starostowie będą przyjmować stanowiska i omawiać problemy związane z finansowaniem zadań wynikających z ustawy z czerwca br. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dotyczące zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nakłada ono bowiem na starostów obowiązek zajęcia się pojazdami usuniętymi z drogi.

  Na koniec goście obejrzą perełkę naszego powiatu – Kościół Pokoju w Świdnicy.

  Monika Żmijewska

  Starostwo Powiatowe w Świdnicy