Orlik otwarty

    6

    Pierwszy Orlik w gminie Marcinowice otwarty. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wirkach  trwała zaledwie trzy miesiące. Pierwszy i najlepszy strzał do bramki oddała sołtys wsi Wirki Teresa Michalak.

    Wójt gminy Marcinowice Jerzy Guzik

    Całkowity koszt wyniósł 987 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków samorządu wojewódzkiego w kwocie ok. 325 tys. zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ok. 463 tys. zł. Środki własne Gminy Marcinowice to ok. 200 tys. zł.

    Kompleks boisk będzie ogrodzony, oświetlony i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy bezpłatnie.