Honorowi Obywatele gminy Świdnica

  0

  Maria Skiślewicz i Hanna Raszkiewicz Honorowymi Obywatelami Gminy Świdnica. Uchwały w sprawie nadania w/w Tytułu zapadły jednogłośnie na wczorajszej XVI Sesji Rady Gminy Świdnica. Tym samym obie Panie dołączyły do grona 11 osób, które posiadają ten zaszczytny tytuł.

  Pierwszymi Honorowymi Obywatelami Gminy Świdnica zostali w 1998 r. ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohn i Premier RP Tadeusz Mazowiecki.  Tytuł ”Honorowy obywatel Gminy Świdnica” nadaje się osobom które przez swoją działalność w szczególny sposób zasłużyły się dla Gminy Świdnica. Natomiast tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Świdnica” nadaje się jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym dla Gminy Świdnica. Zgodnie z treścią uchwały z 11 kwietnia 2002 r.  w/w tytuły określone mogą być przyznane zarówno za działalność długotrwałą,  jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla gminy i jej mieszkańców.


  Maria Skiślewicz związana jest z amatorskim ruchem artystycznym w Gminie Świdnica od 1996 roku. Od 15 lat z zaangażowaniem prowadzi stworzone przez siebie amatorskie zespoły artystyczne, promując taniec narodowy, ludowy i estradowy. Praca jaką wykonuje przyczynia się do upowszechniania kultury oraz kultywowania polskich tradycji. Przez lata zaraża pasją do tańca  i dobrej zabawy, łączy pokolenia tworząc widowiska artystyczne i wielopokoleniowe – gdzie obok wnuczki występuje również jej dziadek a obok mamy syn. Dzięki pracy Pani Mari Skiślewicz możemy podziwiać i zachować od zapomnienia najpiękniejsze polskie zwyczaje, które w wielu regionach Polski kultywowane są do dziś. Umiejętnie współpracuje z innymi zespołami artystycznymi, potrafi zainteresować tańcem dzieci, młodzież i dorosłych czego dowodem są widowiska pokoleniowe. Dąży do systematycznego rozwoju kultury. Pani Maria Skiślewicz swoją pracą przyczynia się do wychowania dzieci i młodzieży, łączy pokolenia, kultywuje polskie zwyczaje, rozsławia naszą Gminę w kraju i za jej granicami.

  Hanna Raszkiewicz pracuje na terenie Gminy Świdnica z zespołami śpiewaczymi od marca 1990 roku. Przez dwadzieścia jeden lat jest związana z amatorskim ruchem artystycznym. Zaczynała pracę w Słotwinie następnie Pogorzale i Witoszowie. Wszystkie trzy zespoły „Złoty Kłos”, „Kalina” i „Jubilatki”, które występują również razem jako zespół śpiewaczy „Ale Babki” stworzone przez Panią Hannę Raszkiewicz istnieją i koncertują nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pani Hanna Raszkiewicz pisze własne programy autorskie, teksty piosenek. Systematycznie pracuje z paniami z zespołów nad emisją głosu i ogólnym wyrazem artystycznym, dba o estetykę, tradycję, kulturę. Praca jaką wykonuje przyczynia się do upowszechniania kultury oraz kultywowania polskich tradycji. Jest ambasadorem kultury polskiej. Promuje naszą Gminę w kraju i za granicą.

  Zespoły prowadzone przez Panią Hannę Raszkiewicz biorą rok rocznie udział w różnych imprezach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, przeglądach i festiwalach /np. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach, Częstochowa, Leszno, Świnoujście, Wołów, Szprotawa na ogólnopolskich festiwalach grup śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”, Dolnośląskie Święto Folkloru „Pod Ślężą Śpiewanie” w Sobótce, Mietkowie, Głuszycy, wyjazd poza granice kraju np.: Francja, Niemcy, Czechy. Zespoły otrzymały szereg nagród    i wyróżnień.

  O nadanie w/w  tytułu wnioskowała Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek.

  Podczas obrad XVI Sesji radni podjęli także uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdnica” dla :
  1. Pani Władysława Łach (na wniosek Wójta Gminy Świdnica T. Mazurek)
  2. Pana Janusza Marudy (na wniosek Wójta Gminy Świdnica T. Mazurek)
  3. Pani Anieli Bizoń (na wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Lutomia Dolna)
  4. Pani Krystyny Fabiś (na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym)
  5. Pani Krystyny Ornat (na wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Lutomia Dolna)

  Uroczyste wręczenie Tytułów planowane jest na dzień 10 listopada 2011 r w Lutomi Górnej, podczas gminnych obchodów 93 r. Odzyskania Niepodległości.

  Janusz Waligóra

  UG Świdnica