Gwarancja. Fakty i mity

  0

  Wokół pojęcia gwarancji narosło wiele nieporozumień. Do błędnych należą między innymi następujące przekonania konsumentów, że:

  • Reklamację mogą składać tylko wtedy, gdy „mają gwarancję”,
  • Warunki gwarancji są regulowane przepisami prawa, a więc są jednakowe dla wszystkich,
  • Producenci mają obowiązek udzielania gwarancji na niektóre towary.

  Gwarancja może być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową. Nawet jeśli na towar udzielona została gwarancja – konsument nie musi z niej korzystać! Może uznać, że lepiej jest skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową i złożyć reklamację do sprzedawcy, a nie do gwaranta.

  Jeśli nie określono warunków gwarancji, czyli nie wiadomo, do czego zobowiązuje się gwarant – to nie udzielono gwarancji. Konsument powinien otrzymać dokument, który określa szczegółowo zasady gwarancji.

  Decydując się na skorzystanie z gwarancji, konsument składa reklamację:

  • W miejsce wskazane w gwarancji.

  Może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent – to zależy od gwaranta i musi być określone w warunkach gwarancji.

  • W terminie określonym w gwarancji.

  Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich, terminu trwania gwarancji. Jeśli termin wskazany w dokumencie gwarancyjnym jest krótszy niż dwa lata – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

  • Wyłącznie z przyczyn, które są podane w dokumencie gwarancyjnym; zwykle jest to popsucie sprzętu.

  Zwykle też gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja. Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją, chce przekonać konsumenta, ze nie powinien w ogóle składać reklamacji.

  Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z gwarancji. Terminy te powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli termin nie jest określony, to gwarant powinien rozpatrzyć /załatwić reklamację „niezwłocznie”.

  Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące warunki gwarancji:

  • Czas gwarancji.

  Na ile czasu gwarant (producent, sprzedawca lub importer) udziela gwarancji. Trzeba pamiętać, że w ciągu dwóch lat od wydania towaru można reklamować towar niezgodny z umową u sprzedawcy. Jeżeli więc gwarancja jest udzielona na okres krótszy niż dwa lata, to raczej nie jest to korzystne dla konsumenta.

  • Odpowiedzialność gwaranta.

  Czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając w dokumencie gwarancyjnym uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją, chce przekonać konsumenta, że nie powinien w ogóle składać reklamacji.

  Możliwość wymiany towaru na nowy.

  Czy w gwarancji przewidziano możliwość wymiany towaru na nowy, jeśli usterki się powtarzają. Często gwaranci nie przewidują takiej możliwości, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki – być może w nieskończoność, a konsument musi użytkować bubla, bo nie może ani żądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji lepiej jest, nie korzystając z gwarancji, od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

  • Lokalizacja punktów serwisowych.

  Czy wskazane w dokumencie gwarancyjnym punkty serwisowe znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania – w przeciwnym przypadku może się okazać, że aby skorzystać z gwarancji, trzeba wysłać lodówkę na drugi koniec Polski.

  • Przechowywanie opakowań.

  Czy warunkiem skorzystania z gwarancji nie jest zatrzymanie oryginalnego opakowania? Dla konsumenta mającego małe mieszkanie przechowywanie, zwłaszcza dużych pudeł, może stanowić problem.

  Informację przekazuje

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdnicy

  Poprzedni artykułPrawdziwi uczniowie [ZDJĘCIA]
  Następny artykułPolecamy: Mario Vargas Llosa „Pantaleon i wizytantki”