Będą szukać skarbów?

  1

  W połowie października w Świebodzicach rozpoczną się badania archeologiczne w obrębie średniowiecznych murów obronnych miasta, które znajdują się przy ul. Piłsudskiego. Ma to związek z rozpoczęciem w przyszłym roku rewitalizacji tego obszaru. Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na ten cel w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Badania będzie prowadził dr Dobiesław Karst.

  Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Piłsudskiego została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  Zakres tego zadania obejmie rekonstrukcję, konserwacje i nadbudowę zabytkowego odcinka średniowiecznych murów obronnych z rekonstrukcją baszty i wprowadzeniem wejścia na mur oraz zagospodarowanie terenu przyległego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi rekonstrukcja zabytkowej części miasta oraz zagospodarowanie cennej przestrzeni publicznej w zakresie tkanki urbanistyczno-architektonicznej. W ramach projektu zostaną wykonane zadania: rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych, roboty brukarskie, instalacja elementów małej architektury, zieleń. Projekt będzie realizowany w 2012 roku.

  Agnieszka Bielawaska – Pękala

  UM Świebodzice