PO wyszła przed szereg?

  9

  Wczoraj klub radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Świdnicy na ręce prezydenta Wojciecha Murdzka przekazał swoje propozycje do budżetu na 2012 rok. Informacja, w rozszerzonej formie, trafiła także do mediów. Zarówno propozycje ( m.in. budowa parkingów, chodników i parku linowego), jak i forma komunikacji zaskoczyły koalicyjny klub radnych Wspólnoty Samorządowej.

  Joanna Gadzińska PO i Ireneusz Pałac WS

  Oto odpowiedź:

  Szanowny Pan Krzysztof Grudziński

  Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

  Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Szanowny Panie Przewodniczący,

  Uprzejmie dziękuję za przekazane w imieniu klubu radnych PO wnioski do budżetu miasta na rok 2011. Koszt ich realizacji przekracza niebagatelną kwotę 1.2 mln zł. Zostaną one jednak wnikliwie rozpatrzone, gdyż stanowią ważne uzupełnienie zamierzeń prezydenta i radnych Wspólnoty Samorządowej, które zawarte będą w roboczej wersji projektu budżetu. Stanie się on przedmiotem wspólnej pracy w ramach koalicji. Jestem przekonany, że dzięki temu powstanie spójny i akceptowany przez mieszkańców miasta program działań na rok przyszły. Jego elementami powinny być także między innymi następujące wydatki:

  – zwiększenie nakładów na przygotowanie lokali socjalnych. Dzięki temu między innymi przyspieszy się wykonywanie sądowych wyroków eksmisyjnych, zwłaszcza dotyczących osób, które dewastują mieszkania komunalne lub zakłócają spokój i są agresywni wobec sąsiadów.

  – przebudowę we współpracy z samorządem wojewódzkim skrzyżowania Westerplatte – Wodna. Konieczne jest wykonanie tam dodatkowych pasów ruchów, gdyż w godzinach szczytów komunikacyjnych tworzą się tam korki. Dodatkowy ruch powstanie po uruchomieniu galerii z kinem na terenie dawnego ZEM.

  – budowę oświetlenia na kolejnych ulicach oraz zakup urządzeń pozwalających na oszczędzanie energii elektrycznej. Poprawi to bezpieczeństwo i ograniczy wydatki spowodowane nieustannymi podwyżkami cen prądu.

  – wykonanie pętli autobusowej w rejonie ulicy Korczaka, przez co umożliwi się łatwiejsze dotarcie mieszkańcom do szpitala Latawiec

  –  uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Bystrzyckiej-Westerplatte. Obecnie miasto nie oferuje żądnych działek dla osób chcących budować domy, co powoduje, że ludzie ci opuszczają Świdnicę.

  To tylko niektóre, przykładowe propozycje formułowane przez Wspólnotę Samorządową.

  Wyrażając swe przekonanie, że współdziałając potrafimy stworzyć korzystny dla miasta budżet, zwracam uwagę na istotne zagrożenia dla realizacji wszystkich postulowanych przez kluby radnych propozycji. Niestety, ostatnio wprowadzone lub zapowiadane w najbliższym czasie zmiany prawa bardzo ograniczają możliwości rozwojowe miasta. Na przykład dodatkowe wydatki budżetu wynikające z ustaw o opiece nad dziećmi, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy dotyczącej minimum programowego w przedszkolach wyniosą w 2011 roku około 2 mln zł. Ponadto od lat zmuszeni jesteśmy dotować system oświaty, który chociaż w teorii jest finansowany przez rząd, całkowicie załamałby się, gdyby nie kilkunastomilionowe wsparcie samorządu.

  Dlatego bardzo prosimy o skuteczniejsze przekonywanie bardzo licznej grupy posłów i senatorów reprezentujących Platformę Obywatelską na rzecz zmiany nieprzyjaznej polityki dyskryminującej samorząd lokalny. Nie jest dopuszczalne, aby łamana była (ostatnio coraz częściej) konstytucyjna zasada przydzielania gminom dodatkowych zadań bez wskazania źródeł ich sfinansowania. Ważne jest także zwrócenie uwagi parlamentarzystom, aby nie obarczali samorządowców odpowiedzialnością za skutki swej nieudolności lub braku wyobraźni. W ostatnich dniach taka ubolewania godna praktyka miała miejsce w związku protestami rodziców oburzonych drastycznym zwiększeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.

  Proponujemy, aby przy okazji twórczej pracy nad budżetem, zastanowić się także nad  optymalnym sposobem procedowania wewnątrz koalicji. Zapoczątkowana przez klub radnych PO metoda wykorzystania do tego celu mediów jest, być może, ciekawym eksperymentem. Wymiana uwag na temat jego użyteczności powinna pomóc w ustaleniu, czy będzie to stała metoda komunikowania się radnych z prezydentem i pomiędzy sobą.

  Z poważaniem

  Ireneusz Pałac zastępca prezydenta miasta

  Poprzedni artykułKolejna świetlica wyremontowana
  Następny artykułNapisz o Świdnicy, zgarnij nagrodę