Kolejna świetlica wyremontowana

  0

  Świetlica w Krzczonowie odzyskała swój blask. To kolejny obiekt użyteczności publicznej w gminie Świdnica, którego standard, dzięki funduszom unijnym został podwyższony, a tym samym zyskał na atrakcyjności.

  Wyremontowana świetlica, służy blisko 280 mieszkańcom Krzczonowa, jako centrum kultury oraz miejsce organizowania imprez integrujących mieszkańców.

  W ciągu dwóch miesięcy wykonano prace obejmujące m.in.

  uzupełnienie tynków i wzmocnienie ich siatką, wykonanie elewacji świetlicy z tynku cienkowarstwowego, wykonanie okładziny cokołu z płytek klinkierowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont instalacji burzowej, wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz wymianę chodnika i wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych.

  Łączna kwota poniesionych kosztów wyniosła 55 tys. przy dofinansowaniu 24,9 tys. zł. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”. Pozostała kwota stanowiła udział własny pochodzący z budżetu gminy.

  Tegoroczne prace remontowe były dopełnieniem działań modernizacyjnych prowadzonych na obiekcie w 2008 r. Swoim zasięgiem obejmowały one m.in.

  remont dachu o powierzchni 197,96 m2 i wymianę instalacji odgromowej,

  wykonanie sufitu podwieszanego

  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

  wykonanie tynków wewnętrznych w świetlicy wraz z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz malowanie ścian wewnętrznych.

  Wartość zrealizowanego zadania w 2008 r. wyniosła 148,4 tys. zł., w tym ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego pozyskano max kwotę dofinansowania w wysokości 25 tys zł.

  Janusz Waligóra

  Urząd Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułI LO: Integracja na początek
  Następny artykułPO wyszła przed szereg?