Napisz lub zadebiutuj i wygraj

  8

  W dwóch konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Świdnicy jest do podziału 80 tysięcy złotych. Terminy nadsyłania prac mijają w październiku.

  Napisz o Świdnicy

  Do konkursu mogą być zgłaszane prace i projekty dyplomowe przygotowane na polskich wyższych uczelniach, które zostały obronione i uzyskały co najmniej ocenę dobrą, nie wcześniej niż 24 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu.

  – W poprzednich edycjach pojawiały się ciekawe pomysły młodych ludzi na miasto, propozycje rozwoju czy współpracy ze społecznością lokalną. Liczymy, że będzie tak i tym razem. Najciekawsze pomysły mają szanse realizacji – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką, inżynierską lub magisterską, związaną z problematyką miasta Świdnica, będą przyjmowane do 31 października 2011 r.

  Szczegóły konkursu na stronie www.um.swidnica.pl

  Debiut Gospodarczy

  Szkolenia z zasad rynku, pomoc w założeniu działalności gospodarczej, a wreszcie nagrody finansowe – to wszystko w ramach kolejnej edycji miejskiego konkursu Debiut Gospodarczy. Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu promującego przedsiębiorczość i ciekawe pomysły świdniczan to 60 tys. zł.

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim do 15 października. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu: ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30 roku życia, nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świdnica, zamierzają rozpocząć działalności gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica, nie prowadzą działalności gospodarczej przed przystąpieniem i w momencie przystąpienia do konkursu, są uczniami lub absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentami lub absolwentami szkoły wyższej.

  Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów: – formularza zgłoszeniowego, – kserokopii dowodu osobistego, – oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej, – zaparafowany i podpisany regulamin uczestnictwa w konkursie. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15 października 2011 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49 58 – 100 Świdnica w godz. 8.00-15.30. z dopiskiem „Debiut Gospodarczy – 2011” lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój 27, parter).

  Etap II – rozmowy rekrutacyjne: Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera projektu oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m.in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w projekcie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes m.in. pod kątem realności i trwałości. Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty zainteresowani znajdą na stronie www.um.swidnica.pl.

  Poprzedni artykułDolnośląski Imprezownik
  Następny artykułBuddyjska „Przestrzeń Umysłu”