Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  1

  Prezydent zaprasza świdnickie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy.

  Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać według załączonego formularza do Referatu Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: [email protected], w terminie od 22 do 30 września 2011 roku. Projekt uchwały dostępny w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy www.um.swidnica.pl w części Mieszkańcy, w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 108).

  POBIERZ

  Projekt uchwały

  Formularz konsultacji

  Poprzedni artykułSiłacze zjadą do Świdnicy
  Następny artykułNagrody dla prymusów