Bystrzyca Górna druga

    3

    Sołectwo Bystrzyca Górna zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”. To kolejne wyróżnienie dla mieszkańców Bystrzycy Górnej, którzy w 2010 r. zdobyli III miejsce, w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

    Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”, realizowany przez Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, to jeden z elementów wsparcia przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Opierając się na założeniu, iż na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie – konkurs  sprawia, iż wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.

    – To z pewnością ogromny sukces Bystrzycy Górnej, w której od kilkunastu lat działają organizacje społeczne, aktywnie promujące nie tylko swoją miejscowość ale i gminę. W 2010 r. sołectwo startowało w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Spośród 46 wsi jakie wtedy wzięły udział w konkursie, miejscowość Bystrzyca Górna zdobyła III miejsce. W tym roku sołectwo postanowiło zmierzyć się w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” z projektem „Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne” i odniosło sukces. Ich wieloletni trud został nagrodzony i w rezultacie zdobyli II miejsce. Tego typu konkursy są wyzwaniem oraz motywacją do dalszych działań dla naszych sołectw, czego Bystrzyca Górna jest doskonałym przykłademmówi wójt gminy.