Wskaż wolontariusza roku

  0

  Już po raz 8. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w konkursie o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. W tym roku konkurs wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu. Dodatkowo jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

  Jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy zgłosić kandydaturę w Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

  Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Wolontariatu, która w tym roku odbędzie się w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Dokładny termin oraz miejsce Festiwalu Wolontariatu oraz Gali zostaną podane w późniejszym terminie.

  Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja to pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne województwa dolnośląskiego.

  Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 14 października 2011 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych), faksem na nr: (74) 665 11 11, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] .

  Wszelkich informacji udziela: Radosław Bednarski  tel.: (74) 665 11 11, e-mail: [email protected]

  Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowej” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Poprzedni artykułOświadczenie Stali Świdnica
  Następny artykułLudzki Świat w drodze do Laosu