9,5 miliona złotych dla firm

  0

  Blisko 9,5 miliona złotych rozdzieli w formie dotacji Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca firmom chcącym skorzystać z doradztwa związanego z działalnością badawczo-rozwojową. Właśnie został ogłoszony konkurs o dofinansowanie unijne na ten cel. Jest to kolejna pula środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczona dla dolnośląskich przedsiębiorców.

  Firmy będą mogły skorzystać ze specjalistycznego doradztwa dotyczącego m.in.: prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych, wdrażania uzyskanych wyników, pozyskania nowych technologii, nawiązania współpracy z ośrodkami badawczymi, przygotowania do uczestnictwa we wspólnotowych programach badawczych. Firma będzie więc mogła uzyskać od eksperta opracowania, analizy, raporty wskazujące na przykład w jakim kierunku powinny być prowadzone badania, czy bardziej opłaca się je prowadzić samodzielnie, czy też zlecić wyspecjalizowanej jednostce. Preferowane w konkursie będą projekty, dotyczące jednej z priorytetowych dla województwa dolnośląskiego dziedzin: bio (biotechnologia, bioinżynieria, postęp biologiczny w rolnictwie, ochrona środowiska, nowe wyroby i techniki medyczne), info (technologie informacyjne i telekomunikacyjne, sieci inteligentne, techniki obliczeniowe, optoelektronika) oraz techno (nanotechnologie, mechatronika, nowe materiały i technologie, technologia i inżynieria chemiczna).

  Przedsiębiorstwa rzadko prowadzą własne badania nad technologiami czy prototypami, rzadko też zlecają je jednostkom  naukowym. Związane jest to z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów na działalność, która wiąże się z dużym ryzykiem. Nie wszystkie bowiem wyniki badań da się wykorzystać – mówi Daniel Ekiel, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Specjalistyczne opracowania mają zminimalizować to ryzyko, wskazać przedsiębiorcom alternatywne rozwiązania. Znaczący rozwój firm wiąże się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, które są często wynikami właśnie takich prac badawczych.

  Firmy mogą przeznaczyć na specjalistyczne doradztwo kwotę od 10 tys. do 400 tys. złotych, z czego uzyskają zwrot do 50% poniesionych wydatków. O pieniądze mogą starać się wszystkie firmy, które mają zarejestrowaną siedzibę na Dolnym Śląsku. Wystarczy wypełnić wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w specjalnie do tego celu przygotowanym programie Generator Wniosków (do pobrania na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl), a następnie zarejestrować go 27 września między godz. 8.00 a 15.00 za pomocą Internetowego Rejestratora Wniosków. Do 30 września przedsiębiorcy, którzy zarejestrują swoje wnioski muszą złożyć je w wersji papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Instytucji.

  Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z wypełniania wniosków o dotacje. Szkolenie odbędzie się 6 września o godz. 10.00 w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4). Chętne osoby muszą wypełnić jedynie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy pracowników Punktu Informacyjnego DIP – telefonicznie: 71 776 58 12 (-14), e-mailowo: [email protected] lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji.

  Poprzedni artykułUmorzone śledztwo po śmierci w Świebodzicach
  Następny artykułPKP oddaje dworzec Świdnica Przedmieście